Technologia peletyzacji Liquid Layering of Pellets by Fluid Bed Processing

W celu uzyskania maksymalnej elastyczności GEA może dostarczyć pojedynczy moduł łoża fluidalnego, PRECISION-COATER™, lub wielozadaniowe urządzenie przetwórcze FlexStream™, łączące granulację, suszenie i powlekanie granulatu w jednym urządzeniu.

Nakładanie warstw cieczy na peletki

Nakładanie warstw cieczy portret

Zarówno wielofunkcyjny system PRECISION-COATER™, jak i system FlexStream™ od GEA można stosować do wytwarzania peletek przez nakładania warstw materiału aktywnego na rdzeń obojętny. Granulaty początkowe typu nonpareil są spryskiwane roztworem lub zawiesiną materiału czynnego i równocześnie suszone.

Jakość powlekania

Powlekanie produktów może być drogie, a potrzebna ilość produktu jest odwrotnie proporcjonalna do rozmiaru cząstek powlekanego materiału. Jakość powlekania ma zatem pierwszorzędne znaczenie. 

Cel to nałożenie na cząstkę dokładnie takiej ilości powłoki, która pozwala uzyskać pożądany rezultat, lecz nie większą. Ponadto, gdy to powłoka funkcjonalna, musi być równomiernie rozprowadzona na całej powierzchni produktu. Nierówne nałożenie może poważnie wpłynąć na właściwości użytkowe (profil uwalniania) substancji czynnej. Jedną z przyczyn nierównomiernego powlekania może być brak uzyskania dostatecznego obracania produktu w trakcie procesu. Podczas gdy możliwym rozwiązaniem jest zwiększenie przepływu powietrza, to z kolei może zwiększyć straty spowodowane ścieraniem wskutek wytwarzania małych cząstek pyłu, co zmniejsza wydajność.

 

Wydajność produktu

W tradycyjnej powlekarce fluidalnej może dochodzić do straty produktu w postaci pyłu lub przez aglomerację większych wilgotnych cząstek, gdy uderzają w siebie nawzajem lub w sprzęt. Aglomeracja jest spowodowana przez zbyt duże tempo rozpylania, gdy produkt wciąż jest wilgotny, lub gdy dochodzi do połączenia z inną cząstką w łożu lub na powierzchni powlekarki. 

W niektórych systemach dysza rozpyłowa może powodować „efekt Venturiego”, zasysając cząstki do obszaru o dużej wilgotności wokół dyszy, gdzie mogą się zderzać i aglomerować. Rozwiązaniem może być zwiększenie tempa przepływu powietrza lub obniżenie wilgotności w pobliżu dyszy rozpyłowej przez redukcję tempa rozpylania; jednakże może to doprowadzić do większych strat wskutek ścierania lub dłuższych okresów przetwarzania.

Moduł PRECISION-COATER™

W przypadku drobniejszych cząstek, takich jak proszki, granulaty, ziarna, kryształki, peletki i małe tabletki, PRECISION-COATER™ stanowi dającą oszczędność czasu i kosztów alternatywę dla tradycyjnych systemów z natryskiem od dołu.

Funkcje i zastosowania

Produkt jest powlekany i częściowo suszony metodą przedmuchiwania w górę przez centralną kolumnę z zastosowaniem rozpylonej cieczy i powietrza suszącego. Materiał wpada do zewnętrznej części pojemnika, gdzie ogrzane powietrze dokańcza proces suszenia.

Po dotarciu do dystrybutora powietrza u podstawy modułu produkt wpływa do centralnej kolumny w celu dalszego powleczenia. Proces trwa dalej aż do osiągnięcia powłoki o określonym stopniu.

Specjalne funkcje obejmują wysokie tempo natryskiwania dla krótkich procesów, ściśle kontrolowany ruch produktu oraz minimalną aglomerację lub granulację. 

Urządzenie PRECISION-COATER™ gwarantuje wyższą wydajność, redukując aglomerację i ścieranie: zwiększa produktywność przez przyspieszenie procesów powlekania i suszenia; znacznie podnosi jakość produktu, gwarantując nakładanie powłoki o jednolitej grubości, co pozwala uzyskać optymalną skuteczność kliniczną. Jest idealne do zastosowań dotyczących powlekania z cząstkami o średnicy od 50 mikronów do 3 mm.

W GEA jesteśmy przekonani, że żaden inny spośród obecnie dostępnych produktów nie nadaje się lepiej do zaspokojenia potrzeby przemysłu w zakresie skutecznego systemu powlekania (produkcji peletek) z doskonałymi parametrami skalowania.

 

Powlekarka fluidalna FlexStream™

Mieszalnik fluidalny FlexStream™ od GEA to wielozadaniowe urządzenie, w którym stosowana jest sprawdzona technologia łoża fluidalnego, aby uzyskać granulację, suszenie i powlekanie granulatu (lub powlekanie tabletek) w ramach jednego urządzenia.

Opis procesu

Urządzenie FlexStream™ obejmuje bęben na produkt z łożem fluidalnym wraz z kilkoma dwucieczowymi dyszami atomizującymi do dystrybucji cieczy stosowanej do granulacji lub powlekania na fluidalny proszek lub warstwę peletki.

Trzeci niskociśnieniowy strumień powietrza pochodzi bezpośrednio z kolektora dolotowego łoża fluidalnego, aby stworzyć wolny od cząstek obszar wokół schematu rozpyłowego każdej z dysz. Niskie ciśnienie daje znacznie lepszą kontrolę nad procesami granulacji i powlekania, mniejszą ilość drobnych cząstek, mniejszą aglomerację podczas powlekania peletek, a w rezultacie, znacznie większą wydajność.

Proces FlexStream™ nadaje się do rozpuszczalników na bazie wodnej i organicznej. GEA oferuje asortyment systemów o cyklu otwartym i zamkniętym do usuwania lub odzyskiwania rozpuszczalników organicznych. Opcje to między innymi kondensacja, adsorpcja i czyszczenie na mokro. 

Proces i konstrukcja 

  • Szereg dysz oraz osiąganych temp rozpylania dla powlekania granulatu porównywalny z wysokowydajnymi systemami powlekania z natryskiem dolnym
  • Małe zróżnicowanie wielkości cząstek dla granulacji Prosta i efektywna pod względem kosztów konstrukcja
  • Sprężone powietrze tylko dla gazu do atomizacji 
  • Trzeci strumień powietrza zależny od wlotu powietrza łoża fluidalnego 
  • Odporna na wstrząsy konstrukcja mieszalnika fluidalnego przeznaczona do ciśnienia wynoszącego 10 barów
  • Istniejące wyposażenie łoża fluidalnego GEA może zostać zmodernizowane z użyciem procesu FlexStream™.