Technologia próżniowa Liquid jet solids pump

Cieczowe pompy strumieniowe do cząstek stałych oparte są na sprawdzonej technologii pomp strumieniowych i często używa się ich do transportowania różnych rodzajów cząstek stałych.

Nasze systemy strumieniowych pomp parowych mają prostą konstrukcję, są niezawodne i wymagają niewielkiej konserwacji.

Zastosowania

Cieczowe pompy strumieniowe do cząstek stałych zaprojektowane są do transportu piasku, żwiru, soli, węgla aktywowanego, żywicy jonowymiennej i innych rodzajów ciał stałych, napełniania i opróżniania reaktorów z masy reaktora lub żwiru marmurowego w instalacjach do dekarbonizacji i odkwaszania wody i instalacjach uzdatniania wody ściekowej oraz dodawania środków strącających do brudnej wody i instalacji uzdatniania wody ściekowej.

Sposób działania

Cieczowe pompy strumieniowe do cząstek stałych to pompy strumieniowe, które przy pomocy płynu napędowego transportują sypkie granulaty. Transportowany materiał przepływa przez lej do pompy strumieniowej.

Płyn napędowy — zazwyczaj woda — wydobywa się z dyszy napędowej przy dużej prędkości i wpływa do komory mieszalniczej pompy, wciągając materiał znajdujący się w tej komorze. W zależności od rodzaju transportowanego materiału do leja musi być wtryskiwana woda płucząca, aby zapewnić ciągłość przepływu. Mieszanina cieczy i materiału może zostać przetransportowana bezpośrednio do punktu zastosowania za pomocą rury lub węża.

Cieczowe pompy strumieniowe do cząstek stałych są również dostępne jako kompletne urządzenia z lejem i podłączeniem do wody płuczącej. Dostępne są zarówno urządzenia stacjonarne, jak i mobilne.

 

Zalety

  • brak ruchomych części
  • bezobsługowość
  • praktycznie nieograniczona możliwość instalacji
  • szybkie i łatwe wprowadzenie do eksploatacji
  • niemal nieograniczony okres eksploatacji w przypadku zastosowania odpowiedniego materiału
  • możliwość wyprodukowania z różnych materiałów
  • niskie koszty nabycia