Technologia próżniowa Cieczowa pompa strumieniowa do cząstek stałych

Cieczowe pompy strumieniowe do cząstek stałych oparte są na sprawdzonej technologii pomp strumieniowych i często używa się ich do transportowania różnych rodzajów cząstek stałych.

Nasze systemy strumieniowe są niezawodne i wymagają tylko niewielkiej konserwacji.

Zastosowania

Cieczowe pompy strumieniowe do cząstek stałych zaprojektowane są do transportu piasku, żwiru, soli, węgla aktywowanego, żywicy jonowymiennej i innych rodzajów ciał stałych, napełniania i opróżniania reaktorów z masy reaktora lub żwiru marmurowego w instalacjach do dekarbonizacji i odkwaszania wody i instalacjach uzdatniania wody ściekowej oraz dodawania środków strącających do brudnej wody i instalacji uzdatniania wody ściekowej.

Tryb działania

Cieczowe pompy strumieniowe do cząstek stałych to pompy strumieniowe, które przy pomocy płynu napędowego transportują sypkie granulaty. Transportowany materiał przepływa przez lej do pompy strumieniowej.

Płyn napędowy — zazwyczaj woda — wydobywa się z dyszy napędowej przy dużej prędkości i wpływa do komory mieszalniczej pompy, wciągając materiał znajdujący się w tej komorze. W zależności od rodzaju transportowanego materiału do leja musi być wtryskiwana woda płucząca, aby zapewnić ciągłość przepływu. Mieszanina cieczy i materiału może zostać przetransportowana bezpośrednio do punktu zastosowania za pomocą rury lub węża.

Cieczowe pompy strumieniowe do cząstek stałych są również dostępne jako kompletne urządzenia z lejem i podłączeniem do wody płuczącej. Dostępne są zarówno urządzenia stacjonarne jak i mobilne.

 

Zalety

  • Brak ruchomych części
  • Brak potrzeby konserwacji
  • Możliwość montażu w niemal każdym miejscu
  • Szybkie i łatwe wprowadzenie do eksploatacji
  • Niemal nieograniczona trwałość pod warunkiem doboru odpowiedniego materiału konstrukcyjnego
  • Możliwość produkcji z różnych materiałów konstrukcyjnych
  • Niskie koszty nabycia