Technologia płuczek Jet scrubbers

Ustawiona pionowo lub pod kątem rura z pionowym wlotem gazu oraz dyszami napędowymi koncentrycznie ułożonymi w rurze powyżej bocznego wlotu gazu.

Zwykle w połączeniu z zainstalowaną z boku wirówką odśrodkową.

Funkcja

Na górze płuczki pneumatycznej płyn płuczący wtryskiwany jest za pomocą specjalnych dysz napędowych i drobno rozpraszany, aby wytworzyć maksymalną powierzchnię wymiany pomiędzy gazem a płynem oraz krople o wysokiej prędkości względnej w stosunku do przepływu gazu. Dzięki wysokiej energii wejściowej płuczka może samodzielnie zasysać i transportować gazy i wyziewy. Efekt wtryskiwania pozwala na oczyszczanie gazów spalinowych bez powodowania spadku ciśnienia gazu. Dlatego co do zasady nie ma potrzeby stosowania wentylatora mechanicznego do odprowadzania i transportowania gazu.

Efekt gaszenia jednocześnie zapewnia chłodzenie gazów i oparów. W ten sposób strumień gazu jest chłodzony do odpowiedniej dopuszczalnej temperatury chłodzenia poprzez odparowanie wody w strumieniu gazu. Opary mogą być chłodzone i skraplane dzięki przewodzeniu ciepła.

Dzięki zmodyfikowanej konstrukcji z efektem gaszenia gazy o temperaturze do 1300°C mogą być poddane chłodzeniu i płukaniu w jednym procesie.

Przez całą drogę w płuczce odbywa się absorpcja zanieczyszczeń i rozpuszczenie ich w cieczy. W przypadku absorpcji chemicznej składnik zanieczyszczeń wiązany jest chemicznie.

Dzięki temu można uzyskać skuteczność oddzielania do 98% na każdym etapie oczyszczania.

Dzięki wykorzystaniu efektu oddzielenia inercyjnego, cząstki stałe lub krople są oddzielane w okolicy dysz napędowych w wyniku zderzania się z szybko płynącymi kroplami płynu. W ten sposób cząstki o średnicy ≥ 5 µm mogą zostać praktycznie całkowicie oddzielone.

Gaz i płyn muszą zostać ponownie oddzielone na końcu rury płuczki za pomocą umieszczonej poniżej wirówki odśrodkowej.

 

Specjalne funkcje:

 • funkcja płuczki dostępna od razu (bez przestoju)
 • połączenie oddzielania cząstek i oddzielania zanieczyszczeń w jednym urządzeniu
 • automatyczne ssanie, brak spadku ciśnienia
 • duży zakres obciążenia, dobre działanie przy częściowym obciążeniu 
 • odporność na zanieczyszczenie, wysoki poziom niezawodności operacyjnej
 • niewielkie potrzeby konserwacji
 • szeroki zakres zastosowań, możliwość elastycznego łączenia i rozszerzania
 • dostępność niemal we wszystkich materiałach

Zakres zastosowań:

 • zakres wydajności do 200 000 m³/godz. gazu spalinowego
 • chłodzenie gorących gazów spalinowych
 • absorpcja chemiczna dużych ilości zanieczyszczeń
 • oddzielanie cząstek
 • Usuwanie dużych występujących nagle zanieczyszczeń — szczególnie sprawdza się jako płuczka awaryjna