Technologia płuczek Płuczki pneumatyczne

Ustawiona pionowo lub pod kątem rura z pionowym wlotem gazu oraz dyszami napędowymi koncentrycznie ułożonymi w rurze powyżej bocznego wlotu gazu.

Zwykle w połączeniu z zainstalowaną z boku wirówką odśrodkową.

Funkcja

Na górze płuczki pneumatycznej za pomocą specjalnych dysz napędowych wtryskiwany i drobno rozpraszany jest płyn płuczący wytwarzający maksymalną powierzchnię wymiany pomiędzy gazem a cieczą. Następnie spływa on z wysoką prędkością względną w stosunku do przepływu gazu. Dzięki wysokiej energii wejściowej płuczka może samodzielnie zasysać i transportować gazy i wyziewy. Efekt wtryskiwania pozwala na oczyszczanie gazów spalinowych bez powodowania spadku ciśnienia gazu. Dlatego co do zasady nie ma potrzeby stosowania wentylatora mechanicznego do odprowadzania i transportowania gazu.

Dzięki zmodyfikowanej konstrukcji z efektem gaszenia gazy o temperaturze do 1300°C mogą być poddane chłodzeniu i płukaniu w jednym procesie.

Efekt gaszenia zapewnia jednocześnie chłodzenie gazów i oparów. W ten sposób strumień gazu jest chłodzony do odpowiedniej dopuszczalnej temperatury chłodzenia poprzez odparowanie wody w strumieniu gazu. Opary mogą być chłodzone i skraplane dzięki przewodzeniu ciepła.

Przez całą drogę w płuczce odbywa się absorpcja zanieczyszczeń i rozpuszczenie ich w cieczy. W przypadku absorpcji chemicznej składnik zanieczyszczeń wiązany jest chemicznie.

Dzięki temu można uzyskać skuteczność oddzielania do 98% na każdym etapie oczyszczania.

Dzięki wykorzystaniu efektu oddzielenia inercyjnego, cząstki stałe lub krople są oddzielane w okolicy dysz napędowych w wyniku zderzania się z szybko płynącymi kroplami płynu. W ten sposób cząstki o średnicy ≥ 5 µm mogą zostać praktycznie całkowicie oddzielone.

Gaz i płyn muszą zostać ponownie oddzielone na końcu rury płuczki za pomocą umieszczonej poniżej wirówki odśrodkowej.

 

Specjalne funkcje

 • Funkcja płuczki dostępna od razu (bez przestoju)
 • Połączenie oddzielania cząstek i oddzielania zanieczyszczeń w jednym urządzeniu
 • Automatyczne ssanie, brak spadku ciśnienia
 • Duży zakres obciążenia, dobre działanie przy częściowym obciążeniu 
 • Odporność na zanieczyszczenie, wysoki poziom niezawodności operacyjnej
 • Niewielkie potrzeby konserwacji
 • Szeroki zakres zastosowań, możliwość elastycznego łączenia i rozszerzania
 • Dostępność niemal we wszystkich materiałach

Zakres zastosowań

 • Zakres wydajności do 200 000 m³/godz. gazu spalinowego
 • Chłodzenie gorących gazów spalinowych
 • Absorpcja chemiczna dużych ilości zanieczyszczeń
 • Oddzielanie cząstek
 • Usuwanie dużych nagle pojawiających się zanieczyszczeń — szczególnie sprawdza się jako płuczka awaryjna