Hydraulic Free Stall Alley Cleaner

Dobrze dopasowany system do czyszczenia jednego korytarza lub kilku korytarzy różnej długości z zastosowaniem pojedynczego modułu zasilania.

Hydrauliczny system czyszczenia obór wolnostanowiskowych jest przystosowany do czyszczenia jednego korytarza, wielu korytarzy o różnej długości albo zmiennej liczby korytarzy za pomocą jednego modułu zasilania. Jest to idealna opcja dla małych obór, w których nie jest używane podłoże piaskowe i w których długość korytarzy nie przekracza 200 stóp (61 m) lub 250 stóp (76 m), gdy rynienka biegnie wzdłuż centralnej części obory.

Zasada działania

Hydrauliczny system czyszczenia obór wolnostanowiskowych jest zbudowany z hydraulicznego modułu zasilającego, który zadaje ciśnienie do cylindrów , aby szyna C-Rail poruszała się do przodu i wstecz po podłożu. Szyna jest wyposażona w pokrętła przechwytujące zgarniacz, aby poruszał się w sposób ustalający. Istnieje kilka modeli szyny C-Rail, które można dostosować do różnych układów i konfiguracji. Hydrauliczny system czyszczenia obór wolnostanowiskowych może być instalowany przy podłodze lub w wyżłobieniu.

Moduł zasilający

Hydrauliczne czyszczenie obór wolnostanowiskowych
Hydrauliczny moduł zasilający jest dostępny z silnikiem o mocy 3 lub 5 KM. Dostępne są pompy o różnych mocach, zapewniające najlepszą prędkość czyszczenia dopasowaną do każdego układu obory.
Hydrauliczne urządzenie sterujące na panelu ściennym pozwala obsługiwać hydrauliczny system czyszczenia za pomocą istniejącego modułu zasilającego. Ten panel ścienny obejmuje zawór rozdzielczy, kontroli przepływu, zawór zmiany kierunku oraz amortyzator olejowy.
Ogólne informacje o stronie
 
!

Please note that this is a global webpage. For more information on the availability of this product in your country please reach out to your local GEA dealer.

Znajdź sprzedawcę/dealera