Technologia płuczek Systemy chłodzenia gorącego gazu

Pionowo ustawiona rura płuczki z wlotem gazu od góry i dyszami w układzie promieniowym na rurze poniżej wlotu gazu.

Zazwyczaj w połączeniu ze spłuczką zamontowaną na dalszym etapie procesu.

Funkcja

systemy-chłodzenia-gorącego-gazu-02-v2

Gaszenie lub szybkie chłodzenie gorącego gazu odbywa się za pomocą wody, którą wtryskuje się w nadmiarze, dzięki czemu odparowanie wody w gazie spalinowym powoduje chłodzenie. Bilans cieplny pomiędzy gazem a płynem (wodą) charakteryzuje się tak zwaną dopuszczalną temperaturą chłodzenia. Poziom dopuszczalnej temperatury chłodzenia zależy od zawartości wody w gorącym gazie spalinowym oraz temperatury gazu na wejściu systemu chłodzenia. 

Równowagę osiąga się w instalacji w odległości około 1 m. 

Aby chronić instalację przed gorącymi gazami spalinowymi, płyn płuczący stycznie wtryskuje się do systemu chłodzenia tak, aby na ścianie zbiornika powstał film cieczy. Warstwa ta chroni rurę płuczki przed wysoką temperaturą gazu oraz zapobiega krzepnięciu i przyleganiu obecnej frakcji stałej do wewnętrznej ściany rury. Gaz płynący w środku rury jest chłodzony płynem, który jest równomiernie rozprowadzany w postaci kurtyny po całym przekroju rury za pomocą dysz płaskostrumieniowych umieszczonych na obwodzie. W przypadku awarii lub usterki awaryjny system wodny musi dostarczyć systemom dysz wodę do wytworzenia filmu cieczy i schłodzenia gazu, aby chronić zainstalowany poniżej sprzęt przed uszkodzeniem termicznym. 

Co do zasady system chłodzenia rozszerzony jest o kolejny poziom dysz natryskowych umieszczonych pod poziomem dysz gaszących, co umożliwia absorpcję chemiczną szkodliwych gazów i/lub oddzielanie cząstek, w podobny sposób jak za pomocą płuczki pneumatycznej. Niezależne awaryjne systemy wodne zabezpieczają ponadto instalację przed uszkodzeniem termicznym w przypadku nieprawidłowego działania lub awarii funkcji użycia płynu. 

Chłodzenie gorącego gazu może być połączone z każdym rodzajem płuczki. 

 

Specjalne funkcje

 • Funkcja gaszenia dostępna od razu (bez przestoju)
 • Brak spadku ciśnienia
 • Zgodność z bardzo korozyjnymi czynnikami
 • Wysoka zdolność operacyjna, odporność na brud
 • Możliwość połączenia ze wszystkimi rodzajami płuczek gazowych
 • Prosta i ekonomiczna konserwacja
 • Możliwość zastosowania tańszych materiałów
 • Dostępność niemal we wszystkich materiałach
 • Kompaktowa konstrukcja
 • Dobre działanie przy częściowym obciążeniu

Zakres zastosowań

 • Zakres wydajności do 200 000 m³/godz. gazu spalinowego
 • Gaszenie gorących gazów spalinowych o temperaturze na wejściu do 1300°C