Moduł kompresyjny homogenizatora Homogenizer Compression Block OpenXFLO™

OpenXFLO™ został zaprojektowany w celu rozszerzenia technologii homogenizacji wysokociśnieniowej o nowe zastosowania, takie jak nanodyspersje lateksowe i polimerowe, zawiesiny i produkty o dużej zawartości włókien lub frakcji stałej.

OpenXFLO™ to opatentowana głowica kompresyjna, którą można zainstalować opcjonalnie po stronie napędu w standardowej konfiguracji, aby zaspokoić szczególne potrzeby określonych produktów.

OpenXFLO™: innowacyjna koncepcja konstrukcyjna

Moduł kompresyjny homogenizatora — OpenXFLO

OpenXFLO™ umożliwia pompowanie płynnego produktu z konglomeratami włókiem i cząstek stałych bez gromadzenia się ich i zatykania końcówki przewodu. Swobodny przepływ produktu przez komory pompowania i konfiguracja zaworu do pompowania bez sprężyn zapobiegają ryzyku odkładania się frakcji stałej. 

Standardowe ciśnienie wynosi do 150 bar, ale na życzenie możliwe jest wykonanie instalacji do pracy przy wyższym ciśnieniu (do 700 bar) z wydajnością na skalę przemysłową.

 

OpenXFLO™ pozwala uzyskać następujące korzyści:

  • Brak odkładania się frakcji stałej
  • Brak blokowania instalacji w czasie produkcji
  • Optymalna konstrukcja prowadnicy zaworu
  • Maksymalizacja wydajności homogenizatora
  • Swobodny przepływ produktu aż do zaworu homogenizatora
  • Materiały odporne na korozję

Kontakt

Jak możemy pomóc?