Technologie granulacji i peletyzacji PMA™ High Shear Processor

Wielofunkcyjne urządzenie przetwórcze w równym stopniu nadające się do szybkiej dyspersji suchych proszków, granulatów uwodnionych lub rozpuszczalników, jak i wytwarzania produktów musujących oraz peletyzacji na mokro i metodą stapiania do zastosowań farmaceutycznych.

Technologia szybkoobrotowa PMA™

System PMA obejmuje trzy urządzenia oferujące kompletną elastyczność w zakresie projektu systemu o pojemności od 1 do 1800 l. To najwyższy poziom wszechstronności z modułowymi opcjami pozwalającymi na mieszanie, granulację z szybkim cięciem oraz peletyzację metodą stapiania lub na mokro. Konstrukcja maksymalizuje przetwarzanie produktu i hermetyczną obsługę. Wybrane przez użytkownika standardowe moduły procesowe są połączone z zaawansowanymi systemami automatyki i mycia w obiegu zamkniętym (CIP), aby stworzyć dopasowane rozwiązania spełniające indywidualne potrzeby.

Granulator szybkotnący z napędem dolnym PMA™

GEA dostarcza zaawansowane instalacje przetwórstwa substancji stałych pozwalające na mieszanie i granulowanie w przemyśle farmaceutycznym. Obejmuje to systemy o małej pojemności do prac badawczo-rozwojowych, jak również instalacje przemysłowe do wytwarzania partiami związków farmaceutycznych w warunkach bieżących Dobrej Praktyki Produkcyjnej.

Stosując sprawdzone standardowe komponenty, GEA może dostarczyć zarówno proste, jak i elastyczne projekty instalacji. Wybrane przez użytkownika opcje przetwórcze, urządzenia czyszczące, systemy sterowania oraz technologie PAT łączą się w system zapewniający dokładne spełnienie wymagań dotyczących prowadzonego procesu. Takie podejście gwarantuje, że procedury kwalifikacji i walidacji zostają ograniczone do minimum.

Kluczowe funkcje

 • Hermetyzacja procesu 
 • Opcje wirników i rozdrabniaczy.
 • Dostępne w wersjach autonomicznych lub do instalacji przez ścianę
 • Zintegrowane systemy czyszczenia i mycia w obiegu zamkniętym WIP lub CIP
 • Modułowa rozbudowa dostępna w wypadku przyszłych wymagań
 • W pełni otwierana pokrywa ułatwiająca inspekcję
 • Najnowocześniejsze techniki wykrywania punktu końcowego
 • Zaawansowane sterowanie procesem, pozwalające uzyskać powtarzalność
 • Zupełnie prosta obsługa (w pełni automatyczna lub ręczna)

Mieszanie z szybkim cięciem

Niezależnie od późniejszych etapów produkcyjnych, preparat składający się ze związku czynnego i innych zaróbek musi zostać wymieszany w sposób jednolity. Mieszanie typu low shear polega na planetarnym ruchu ramienia mieszadła, aby osiągnąć jednolitość, podczas gdy mieszanie typu high shear wykorzystuje szybko poruszające się ostrze ramienia mieszadła, aby wytworzyć jednolitą mieszaninę. Wybór odpowiedniej techniki zależy od późniejszego etapu produkcyjnego. Możemy pomóc w dokonaniu właściwego wyboru.

Przetwarzanie peletek z szybkim cięciem

Aby uformować granulat z proszku, potrzebna jest ciecz do granulacji oraz energia mechaniczna. Tworzenie peletek można uznać za granulację, w przypadku której idziemy o jeden krok dalej i uzyskujemy kulisty granulat. W przypadku peletyzacji z szybkim cięciem dostępne jest specjalne narzędzie mieszające w celu optymalizacji procesu i maksymalizacji rezultatów.

Peletyzacja na mokro: Ten proces korzysta z mechanizmu rozpyłowego, aby uzyskać doskonałą dyspersję cieczy wiążącej w mieszaninie, oraz ze specjalnej łopatki obracającej się z dużą prędkością, aby uzyskać maksymalny ruch produktu, a tym samym skuteczniejszą peletyzację. Okładzina zbiornika z PTFE minimalizuje potrzebę czyszczenia górnej i dolnej części nawet w przypadku bardzo spoistych produktów. Badania wykazały, że okładzina z PTFE, charakterystyczna dla produktów GEA, może zwiększyć wydajność produkcyjną aż o 40%. Ewentualnie można zastosować ekstruder podobny do używanych w produkcji peletek. W typowej konfiguracji wszystkie składniki są wstępnie mieszane w zbiorniku po dozowaniu. W zależności od konstrukcji ekstrudera ciecz może być dodawana w ekstruderze lub mieszana osobno, aby uzyskać odpowiednią konsystencję. Materiał wytworzony przez ekstruder jest teraz przekazywany bezpośrednio do ciągłego łoża fluidalnego, gdzie jest poddawany suszeniu do żądanego poziomu wilgotności.

Peletyzacja metodą stapiania: To wyjątkowo szybka metoda jednoetapowej produkcji peletek. Materiał aktywny i lepiszcze są mieszane, a następnie podgrzewane aż do stopnienia lepiszcza. Pojedyncza partia jest z reguły produkowana w czasie zaledwie 15-20 minut i nie wymaga dalszego suszenia.

 

PMA-Advanced™

Zasadniczo geometria procesu PMA-Advanced™ jest identyczna; modyfikacji projektu dokonano wyłącznie po to, aby użytkownik i właściciel uzyskali korzyści w postaci prostoty stosowania, możliwości czyszczenia, analizy procesu i montażu. Dający oszczędność miejsca system PMA-Advanced™ posiada niewielkie wymiary i zajmuje niewielką powierzchnię, a dostęp serwisowy uzyskuje się za pomocą pokrywy na zawiasach zgodnej z dobrymi praktykami produkcyjnymi (GMP). Łącząc te nowe korzyści ze sprawdzoną technologią procesową PMA™, GEA dostarcza logiczne rozwiązanie dla potrzeb klienta związanych z granulacją. Filozofia konstrukcyjna jest taka, że połączenie standardowych opcji konfiguruje się w dopasowane instalacje spełniające wymagania określonego procesu (w ten sposób granulatory o równej wydajności mogą się całkowicie różnić pod względem konstrukcji, konfiguracji i wymiarów).

W pełni hermetyczne przetwarzanie

 • Technologia zaworu dzielącego BUCK® o wysokim stopniu hermetyczności do załadunku i rozładunku 
 • Dla związków toksycznych można zabudować skrzynie izolatorów 
 • Pobieranie próbek produktu

Bezpieczeństwo i ekologia

W celu zapewnienia pełnej zgodności z krajowymi, lokalnymi i zakładowymi przepisami GEA oferuje opcje w zakresie kontroli emisji, w tym systemy odzyskiwania rozpuszczalników, filtry wylotowe oraz instalacje w pełni zhermetyzowane. W przypadku takich wymagań dostarczone mogą zostać urządzenia spełniające wymogi norm przeciwwybuchowych oraz wytrzymałości na wstrząsy.

Rozbudowane testy bezpieczeństwa potwierdzają skutki wzrostu ciśnienia oraz określają bezpieczne granice projektowe dla systemów zintegrowanych. Firma GEA — we współpracy z FSA, specjalistycznym niemieckim ośrodkiem do spraw bezpieczeństwa — przeprowadziła rozbudowany program testów obejmujący ponad 100 wybuchów testowych. Te badania w jednoznaczny sposób wykazały, że jeżeli wystąpi eksplozji podczas operacji transferu w systemie zintegrowanym, gdzie granulator jest bezpośrednio połączony z suszarką fluidalną bez zaworu do izolacji wybuchu, to ciśnienie eksplozji wtórnej w granulatorze może być znacznie wyższe niż w łożu fluidalnym. Testy umożliwiły GEA uzyskanie pełnej homologacji typu WE dla asortymentu odpornych na nagły wzrost ciśnienia systemów zintegrowanych oraz granulatorów szybkotnących odpornych nagły wzrost ciśnienia do 16 barów.

Wydajność produkcyjna

Rozmiar PMA15030040060080012001800
Zakres roboczyl60-115120-225160-300240-450320-600480-900720-1350
Typowa masa przy 0,6 g/mlkg60120120240320480720

Standardowe i zaawansowane granulatory szybkotnące PMA™

Stosując sprawdzone standardowe komponenty, GEA zapewnia zarówno prostotę, jak i elastyczność konstrukcji instalacji. Wybrane przez użytkownika opcje przetwórcze, urządzenia czyszczące, systemy sterowania oraz technologie PAT wspólnie tworzą system zapewniający dokładne wypełnienie wymagań przetwórczych. Takie podejście gwarantuje, że procedury kwalifikacji i walidacji zostają ograniczone do minimum.

Instalacja przez ścianę

Instalacja przez ścianę to najlepszy wybór w zakresie czystości, konserwacji i zgodności z dyrektywą ATEX. Trzymając silniki poza pomieszczeniem technologicznym zapobiega się ryzyku skażenia wynikającemu z tych trudnych do wyczyszczenia elementów. Konserwację prowadzi się z obszaru technicznego, redukując konieczność pracy inżyniera do spraw konserwacji w obszarze dobrych praktyk produkcyjnych (GMP). Ułatwia to zadanie i jeszcze bardziej redukuje ryzyko skażenia. W zakresie dyrektywy ATEX taka konstrukcja umożliwia klasyfikację obszaru technicznego jako bezpieczny. Pozwala to uniknąć konieczności stosowania kosztownych ognioodpornych silników, co znacznie ułatwia dokonanie rozbudowy w celu pracy z rozpuszczalnikami. Montaż na ramie stanowi standardowy format urządzenia, umożliwiając jego skonstruowanie i montaż z użyciem tej samej konstrukcji. Ta konstrukcja może być wznoszona z użyciem standardowych modułów, aby uzyskać pożądaną przez klienta wysokość. W przypadku niektórych instalacji możliwy jest także montaż paneli sterowania na konstrukcji, umożliwiając kwalifikację całego systemu przed wysyłką, co znacznie skraca czas montażu na miejscu.

Opcje wirników i rozdrabniaczy

 • Standardowy wirnik PMA — Standardowy wirnik zaprojektowany do stosowania ze stożkowym bębnem granulatora szybkotnącego PMA. 
 • Rozdrabniacz w kształcie litery „U”: Standardowy rozdrabniacz do stosowania ze stożkowym bębnem granulatora szybkotnącego PMA. 
 • Wirnik M8 — innowacyjna odchylona do tyłu konstrukcja pozwala uzyskać lepsze właściwości mieszania, szybsze przetwarzanie i wyraźniej zdefiniowany punkt końcowy. 
 • Rozdrabniacz wielołopatkowy — przeznaczona do montażu wpuszczanego wielołopatkowa konstrukcja ulepsza dyspersję roztworu wiążącego oraz ruch produktu przy niskich prędkościach.

Filtracja

Filtr materiałowy i osłona 
Filtrację produkcyjną uzyskuje się za pomocą łatwego w demontażu filtra materiałowego, który można wyczyścić i ponownie użyć. Do zastosowań podciśnieniowych i związanych z myciem w obiegu zamkniętym można wykorzystać stal nierdzewną.

Rozładunek

Młynek instalowany przez ścianę
Produkt może być odprowadzany z granulatora szybkotnącego bezpośrednio do zbiornika odbiorczego lub za pomocą młynka kalibrującego. Prowadzi to do rozbicia granulatu, aby wytworzyć bardziej jednorodny rozmiar do celów późniejszego przetwarzania. PMA-Advanced™ jest wyposażony w instalowany przez ścianę i zamontowany na zawiasach młynek kalibracyjny, bezpośrednio podłączony do przyłącza odprowadzającego z użyciem uszczelek nadmuchiwanych. Do celów konserwacji, czyszczenia i zmiany produktu powietrze jest spuszczane z uszczelek, a młynek odczepiany od przyłącza, co daje pełen dostęp. Instalacja przez ścianę gwarantuje, że silnik i urządzenia sterujące znajdują się z dala od czystego obszaru technologicznego. Oprócz standardowego młynka dostępne są opcje mycia w obiegu zamkniętym (CIP) oraz odporności na nagły wzrost ciśnienia, dopasowane do parametrów dotyczących hermetyczności i bezpieczeństwa urządzenia głównego. 

Schowany mechanizm zawiasowy

Pokrywę zamontowano na schowanym mechanizmie zawiasowym, co umożliwia podnoszenie pokrywy z minimalnym wysiłkiem oraz zachowaniem przeciwwagi w obszarze technicznym. Prowadzi to do uzyskania konstrukcji bardziej zgodnej z dobrymi praktykami produkcyjnymi (GMP) i redukcji powierzchni, co ułatwia czyszczenie. W urządzeniach z opcją konstrukcji odpornej na nagły wzrost ciśnienia zawiasowy system blokujący jest wyposażony w zasilanie, aby umożliwić bezpieczne i wygodne otwieranie pokrywy bębna.

 

Załadunek

Załadunek grawitacyjny
Proste porty otwarte/zamknięte mogą być zamontowane na pokrywie i stosowane do dawkowania produktów do bębna mieszającego. W przypadku proszków o silnym działaniu technologia zaworu dzielącego gwarantuje pełną hermetyczność podczas załadunku. Urządzenie PMA-Advanced™ może być także dostarczone ze stożkowym portem załadunkowym umożliwiającym demontaż portów do załadunku proszku z pokrywy. Port tworzy również stałe połączenie ze stacją załadunku grawitacyjnego, a także zapewnia stały dostęp w celu otwierania pokrywy.

Załadunek podciśnieniowy
Szybki załadunek można uzyskać, stosując technologię próżniową. Innowacyjna technika próżniowa GEA pozwala na prostą obsługę i konserwację oraz wymaga jedynie filtra w standardowym rozmiarze. 

Dodawanie roztworu wiążącego

Dysza
Dostępna jest cała gama dysz, aby uzyskać optymalną wielkość kropel cieczy wiążącej, która pozwoli na równomierną dystrybucję w proszku.

Pompa
Roztwór wiążący wymagany do granulacji może być pompowany do bębna mieszającego z użyciem pompy mechanicznej lub perystaltycznej, aby dostarczyć ciecz wiążącą do dyszy rozpyłowej. Specjalne pompy są dostępne do dozowania lepiszczy o dużej lepkości. 

Kocioł ciśnieniowy
Ewentualnie kocioł ciśnieniowy oferuje szybką dostawę roztworu wiążącego pod wysokim ciśnieniem w celu doskonałej dyspersji cieczy przez system natryskowy do roztworu wiążącego. Te systemy są z reguły wybierane dla małych granulatorów do prac badawczo-rozwojowych.

Standardowe konstrukcje platformy (opcjonalne)

Dwie platformy standardowe są dostępne w celu integracji z urządzeniem PMA-Advanced™. „Średnia” platforma daje operatorowi miejsce przy bębnie do prowadzenia wszystkich czynności napełniania i czyszczenia. Platforma „XL” dale dodatkowe miejsce na inne elementy/operatorów, a także zapewnia wystarczająco dużo miejsca, aby umożliwić montaż interfejsu operatora na poziomie platformy. Dzięki czystym liniom w tego rodzaju konstrukcji, do obszaru bębna/pokrywy można zyskać łatwy dostęp z użyciem rozwiązań mobilnych. Ponadto możemy zaoferować konstrukcję platformy na miarę oraz usługi budowlane, aby uzyskać optymalną integrację w ramach przestrzeni dostępnej na zabudowę instalacji.

Zrozumienie i kontrola Twojego procesu

System sterowania granulatora GEA może zostać dostarczony ze standardowymi lub wykonanymi na zamówienie interfejsami SCADA, wykorzystującymi oprogramowanie, takie jak iFIX™ firmy GE Fanuc Automation, aby zapewnić gromadzenie danych, zarządzanie i oparte na recepturach procesy zgodne z FDA 21 CFR część 11.

Skuteczne sterowanie

Aby zapewnić bezpieczną i wydajną pracę granulatora, system jest sterowany za pomocą HMI w komputerze przemysłowym, przy czym wszystkie funkcje oparto na sterowniku PLC. Taka konstrukcja umożliwia całkowite umycie interfejsu sterowania podczas zmiany produktu. Ponadto HMI można uaktualnić, aby umożliwić przetwarzanie łatwopalnych rozpuszczalników organicznych w obszarze strefy 1/21 ATEX. Po uaktualnieniu do strefy 1/21 ATEX można zapobiegać dostawaniu się łatwopalnych gazów do obudowy urządzeń sterujących w podstawie urządzeń laboratoryjnych PMA-Compact™ przez oczyszczanie sprężonym powietrzem. 

Bezpieczeństwo fizyczne operatora jest zapewnione przez zastosowanie blokad bezpieczeństwa i czujników zbliżeniowych, aby uniemożliwić dostęp do bębna i odpływu podczas pracy urządzenia. Dodawaniem lepiszcza oraz określaniem punktu końcowego można sterować za pomocą HMI, manualnie lub za pomocą w pełni zautomatyzowanego sterowania recepturą dla urządzenia. Gromadzenie danych można zapewnić za pomocą zgodnego z 21 CFR część 11 wbudowanego urządzenia do zbierania danych, rejestrującego krytyczne parametry przez cały proces oraz umożliwiającego pobieranie danych przez połączenie Ethernet.

Sterowanie punktem końcowym

Szereg zautomatyzowanych urządzeń do sterowania punktem końcowym z trendowaniem w celu optymalizacji procesu jest oferowanych ze wszystkimi opcjami sterowania systemem — manualnymi oraz opartymi na PLC. Opcje obejmują ustalony czas procesu, automatyczne sterowanie punktem końcowym w oparciu o pobór energii oraz bardzo dokładny system oparty na momencie obrotowym. Zarówno opcje oparte na poborze energii, jak i momencie obrotowym mogą posłużyć do optymalizacji tempa rozpylania i tworzenia mokrej masy w celu szybszego i bardziej jednolitego formowania granulatu. Możliwe jest także sterowanie formowaniem granulatu w linii z użyciem FBRM.

Technologia analizy procesu

Inicjatywa PAT (technologia analizy procesowej) amerykańskiej Agencji ds. Żywności i Leków umożliwiła GEA połączenie umiejętności w zakresie projektowania wyposażenia z know-how na temat inżynierii procesu, aby zintegrować analizatory w linii (PAT) w swoich systemach w sposób, który umożliwia rzeczywisty wgląd w pracę procesu i pomaga klientom osiągnąć kluczowe cele jakościowe produktu. Celem inicjatywy PAT jest zapewnienie, by produkty farmaceutyczne były produkowane z użyciem procesów, które są zrozumiałe i monitorowane, tak aby kluczowe parametry jakościowe produktów mogły być kontrolowane w sposób aktywny.

Połączenie monitorowania procesu z solidnymi zasadami inżynierii procesowej i zaawansowanymi technikami modelowania procesu umożliwi aktywne sterowanie procesem w celu kompensacji drobnych zmian sygnału wejściowego (np. surowców), tak aby specyfikacje produktu końcowego były bliższe idealnemu celowi. GEA stosuje swoją wiedzę na temat procesów w systemach sterowania, aby pomóc operatorom w monitorowaniu i sterowaniu procesami. Dla kilku etapów procesu dostępne są punkty końcowe oparte na parametrach procesu oraz podawane są wskazówki w zależności od zadanych wartości. Co więcej GEA posiada doświadczenie w zakresie integracji innowacyjnych narzędzi analitycznych do monitorowania procesu i sterowana nim.

 

Integracja PAT — Technologia Lighthouse Probe™

GEA połączyła swoje siły z J&M Analytik AG, aby stworzyć kompaktową, łatwą do czyszczenia, procesową sondę optyczną do zastosowania w urządzeniach do przetwórstwa proszku.

W ten sposób nowatorska sonda Lighthouse Probe™, którą można stosować z szeregiem technik spektroskopowych, w tym NIR i UV/vis, aby przezwyciężyć tradycyjny problem w postaci przylegania produktu do wzierników. Sonda jest kompaktowa i łatwa w montażu oraz umożliwia niezawodny i realizowany w trakcie procesu pomiar kluczowych dla jakości parametrów produktu, w tym:

 • Identyfikację materiału i aktywnej zawartości 
 • Jednorodność aktywnej zawartości podczas czynności mieszania szybkoobrotowego 
 • Wilgotność oraz punkt końcowy podczas procesów suszenia 
 • Przyrost powłoki podczas procesów powlekania

Metody optyczne, takie jak spektroskopia UV/Vis lub NIR mogą stanowić bardzo przydatne narzędzie do analizy szeregu właściwości produktu, lecz w procesach dotyczących mokrych i lepkich proszków należy zapewnić, aby system wyraźnie widział produkt. Konwencjonalne wzierniki w urządzeniach do przetwórstwa, takich jak systemy łóż fluidalnych lub granulatory szybkotnące zawsze były dotknięte problemem zabrudzenia. Sonda Lighthouse Probe™ przezwyciężyła ten problem.

Optymalizacja procesów granulacji i suszenia zależy od wydajnego i skutecznego czyszczenia.

Automatyzacja procesu czyszczenia zapewnia jego powtarzalność, umożliwia walidację i minimalizuje przestoje. Uznając zasadniczą rolę, jaką w dzisiejszej zaawansowanej branży przetwarzania proszku odgrywają zautomatyzowane procesy mycia w obiegu zamkniętym, GEA opracowała unikalne podejście do mycia w obiegu zamkniętym (CIP).

Łatwy demontaż i wymiana uszczelnień wału

Uszczelnienie wału to jedno z wielu udoskonaleń urządzenia PMA. Granulator szybkotnący PMA-Advanced™ wykorzystuje montowany w kasecie system uszczelniający, który wykazuje doskonałe parametry w zakresie wydajności, czyszczenia i trwałości bez konieczności oczyszczania uszczelnienia sprężonym powietrzem, które dostaje się do procesu. Korzyści dotyczące konserwacji to między innymi szybka wymiana i monitorowanie warunków.

Zawór wypływowy o czystej linii

Kolista struktura kanału wypływowego opiera się na zasadzie „szybkiego wyjścia” oraz czystego spadku granulatu z minimalnymi powierzchniami „zaczepiania”. Zawór wypływowy ewoluował tak, aby zapewnić, że minimalna powierzchnia będzie narażona na działanie produktu, co ułatwi czyszczenie, manualne lub w ramach systemu mycia w obiegu zamkniętym (CIP).

Schowane media (opcja)

System filtrujący może być zamontowany na mechanizmie zawiasowym z wydmuchiwanym powietrzem przechodzącym przez środek zawiasu. To stwarza mniej zagraconą przestrzeń roboczą z mniejszą ilością przewodów elastycznych biegnących przez obszar technologiczny do urządzenia. Ponadto pneumatyczne instalacje rurowe dla siłowników lub innych podobnych mediów także mogą przechodzić przez zawias.

Systemy CIP i WIP

Wszystkie systemy granulacji z szybkim cięciem mogą być wyposażone w szeroką gamę opcji mycia w miejscu oraz w pełni zautomatyzowanego czyszczenia w obiegu zamkniętym. Funkcje czyszczenia w obiegu zamkniętym (CIP) obejmują łączone próżniowe uszczelnienie pokrywy, które zapobiega wyciekom produktu, wirnik do podnoszenia, automatyczną głowicę natryskową do czyszczenia filtra oraz wewnętrzne uszczelki pierścieniowe.

 

Niezależnie od tego czy granulator szybkotnący jest w wersji wolnostojącej, czy zintegrowanej ze sprzętem do suszenia, proces można wyposażyć w kilka funkcji, aby zapewnić w pełni hermetyczne przetwarzanie.

Dzięki ugruntowanej fachowej wiedzy i doświadczeniu w realizacji inwestycji wyposażenie i technologie GEA spełniają najsurowsze wymogi wydajności produkcyjnej, elastyczności instalacji i rynku (w zakresie indywidualnych i złożonych produktów), bezpieczeństwa operatorów oraz, rzecz jasna, wartości. Dzięki zdobywanemu na całym świecie doświadczeniu oraz referencjom od wiodących na rynku przedsiębiorstw zyskaliśmy wyjątkową reputację w zakresie jakości i usług, stając się wyraźnym liderem w zakresie technologii bezpiecznej obsługi materiałów.

Zastosowanie rozwiązań bezpieczeństwa w granulacji z szybkim cięciem

Podczas większości procesu produkcji aktywne składniki farmaceutyczne znajdują się wewnątrz urządzeń lub zbiorników, które są mniej lub bardziej bezpieczne. Największe ryzyko przedostania się materiału do środowiska zawsze zachodzi wtedy, gdy należy wykonać lub przerwać połączenie pomiędzy elementami wyposażenia, gdy należy pobrać próbkę i wreszcie, gdy należy wyczyścić urządzenia po zakończeniu cyklu produkcji.

Hermetyzacja a technologia przetwarzania proszków

Stosując technologie zaworów Buck® zapewniamy bezpyłowe rozwiązania w zakresie transportu proszku o wysokim stopniu hermetyzacji. Nasze uporządkowane podejście projektowe eliminuje skażenie i wycieki materiału w całej linii technologicznej, równocześnie pozwala zachować elastyczność w zakresie czyszczenia w obiegu zamkniętym (CIP) lub współczynnika efektywności (COP) i spełniać najsurowsze wymagania dobrych praktyk produkcyjnych (GMP) w przemyśle. Oferujemy pełen asortyment wysokiej jakości dużych pojemników do przewozu luzem (DPPL) oraz szeroką gamę technologii i urządzeń, które poprawiają skuteczność i wydajność instalacji do wytwarzania produktów stałych przyjmowanych doustnie:

 • Interfejsy zabezpieczające BUCK®
 • Hermetyczne systemy jednorazowe
 • Systemy obsługi proszku
 • Systemy obsługi tabletek
 • Mieszanie w pojemniku
 • Fachowa wiedza w zakresie hermetyzacji.