Sprężarki półhermetyczne HG ATEX Compressors

GEA jest pierwszym europejskim producentem wytwarzającym sprężarki półhermetyczne certyfikowane zgodnie z kategorią 2 ATEX (strefa 1+2). W 2014 GEA włączyła w swoją ofertę również sprężarki certyfikowane zgodnie z normą ATEX dla sprzętu kategorii 3 (strefa 2). W Unii Europejskiej urządzenia elektryczne i mechaniczne eksploatowane w strefach zagrożonych wybuchem muszą być zgodne z tak zwanymi normami ATEX (ATmospheres EXplosibles). Wszystkie sprężarki z certyfikatem ATEX są również zatwierdzone do pracy z obecnie stosowanymi węglowodorami. Modele w serii HG to podstawowe sprężarki w wersji zgodnej z normami ATEX.

Klasyfikacja ATEX

  • Europejskie oznaczenie zgodne z normami ochrony przed wybuchem dyrektywy 94/9/WE
  • Grupa urządzeń II
  • Kategoria 2 > strefa 1+2 dla przestrzeni zagrożonych wybuchem z powodu gazu
  • Kategoria 3 > strefa 2 dla przestrzeni zagrożonych wybuchem z powodu gazu 
  • Monitoring źródła zapłonu
  • Podgrupa strefy zagrożonej wybuchem IIC lub IIB
  • Sprężarka dostosowana do klasy temperatury T3 (maksymalnie 200°C)

 

Więcej informacji na temat sprężarek HG ATEX (np. dane techniczne/dotyczące osiągów, rysunki, listy części zapasowych, limity operacyjne) można znaleźć w narzędziu wyboru sprężarek VAP pod adresem: Wybór sprężarek VAP — Sprężarki HG ATEX