Kompensacja różnic w konsystencji drożdży Zadawanie drożdży

Inteligentne połączenie pompy o sterowanej częstotliwości i sterowanego zaworu przelewowego pozwala na kompensację różnych konsystencji drożdży i prędkości przepływu brzeczki

Opracowana przez firmę GEA metoda określania liczby komórek drożdży poprzez różnicowy pomiar zmętnienia zapewnia dokładne zadawanie drożdży. Różnice w podstawowym zmętnieniu brzeczki są kompensowane. Mieszadło statyczne specjalnie zaprojektowane do tego zastosowania zapewnia odpowiednie mieszanie drożdży z brzeczką. Jako alternatywę do różnicowego pomiaru zmętnienia można również określić objętość drożdży na podstawie liczby żywotnych komórek.

Jakość drożdży — nasze wnioski

Konstrukcja

 • Agregaty przetestowane pod kątem działania, wstępnie zmontowane, na kompaktowej ramie.
 • Użycie komponentów VARIVENT® dla lepszej higieny i zdolności czyszczenia w miejscu (CIP).
 • Poszczególne agregaty mogą być modernizowane od najprostszej do najbardziej zaawansowanej wersji zgrzewania i cięcia.
 • Regulacja pojemności poprzez wymianę części z odłączanymi złączkami w zakresie nominalnych szerokości od DN 50 do DN 125.

Dane techniczne

 • Integracja interfejsu szeregowego w celu przyłączenia linii do głównego systemu sterowania.
  Oddzielanie rury do przepływu brzeczki i rury do przepływu drożdży poprzez zawory typu VARIVENT® mixproof lub zwykłe zawory odcinające.
 • Różnicowy pomiar zmętnienia oparty na korelacji między zmętnieniem a liczbą komórek drożdży.
 • Sterowanie dodatkowym licznikiem żywotnych komórek poprzez pomiar elektrycznych właściwości nienaruszonych błon komórkowych.
 • Rozmiary (rura do przepływu brzeczki): Od DN 50 do DN 150 (6“)
 • Prędkość przepływu brzeczki: Od 1,0 do 2,5 m/s
 • Ciśnienie brzeczki: jednostka zadawania drożdży, maks. 6,0 barów
 • Spadek ciśnienia w rurze do przepływu brzeczki: jednostka zadawania drożdży, < 0,5 bara
 • Zakres zadawania drożdży: 5 — 50 milionów komórek drożdży / ml brzeczki
 • Nominalna szerokość rury do przepływu drożdży: Od DN 40 do DN 80
 • Dostarczane ciśnienie zadawania drożdży:
  > 0,5 bara powyżej ciśnienia nasycenia CO²
  > 0,5 bara poniżej ciśnienia brzeczki podczas dozowania
 • Prędkość przepływu produktu: do 1900 hl/godz.
 

Kontakt

Jak możemy pomóc?