Seria RCF Volumetric Filler - 10 Head

Napełniarka RCF-10V nosiła wcześniej nazwę Albro Theta i jest flagową napełniarką z oferty urządzeń do napełniania podciśnieniowego.

RCF-10V jest przeznaczona do obsługi produktów swobodnie spływających i trudno spływających w branży spożywczej i mleczarskiej. Nowoczesna budowa jest wynikiem 70 lat doświadczenia w zakresie napełniania proszkiem.

Przegląd

Dostępna w dwóch rozmiarach ramy z maksymalnie 10 głowicami napełniającymi. Przy pojemnikach o rozmiarze do 3 kg prędkość przekracza 135 pojemników na minutę. Przy każdej głowicy napełniającej prosta pionowa rura prowadzi z zasobnika bezpośrednio przez dyszę napełniającą do pojemników. Dysza napełniająca obejmuje także rurę tworzącą podciśnienie i rurę zrywającą podciśnienie. Pomimo braku zaworu proszek zatrzymywany jest w dyszy do momentu wytworzenia podciśnienia, kiedy pojemnik znajduje się w pozycji odpowiedniej do napełnienia. Pojemnik staje się wtedy integralną częścią w pełni zamkniętego obiegu napełniania podciśnieniowego. Żadne części ruchome nie wchodzą w styczność z produktem.

Cykl napełnienia rozpoczyna się natychmiast po połączeniu pojemnika z dyszą napełniającą. Powietrze jest wysysane i produkt napełnia pojemnik z zasobnika umieszczonego powyżej. Kiedy proszek osiąga pożądany poziom w pojemniku, przestaje płynąć i podciśnienie jest zrywane przy pomocy powietrza lub obojętnego gazu. Napełnianie nie rozpocznie się, dopóki pojemnik nie znajdzie się w odpowiedniej pozycji. Uszkodzone pojemniki nie zostaną napełnione, ponieważ nie wytworzy się wymagane podciśnienie.

 

Cechy

 • Napełnianie objętościowe (standardowa technika dokładnego napełniania dla różnych produktów) 
 • Brak ruchomych części zapewniający minimalne rozbicie produktu i wykluczenie zanieczyszczeń 
 • Samoopróżniający się zasobnik zapewnia brak martwych stref, minimalizuje wymogi czyszczenia i obniża czas zmiany 
 • Zmiana nie wymaga narzędzi, co minimalizuje przestoje i maksymalizuje czas pracy
 • Dysze rozpylające proszek zapewniają rozłożenie proszku w pojemniku i zapobiegają formowaniu się kulek podczas napełnienia 
 • Odchylany zasobnik (zobacz poniżej).

Dodatkowe funkcje

 • maszyny napełniające na czas (co eliminuje wysokie zróżnicowanie napełniania dla proszków sypkich) 
 • napełnianie z regulacją pulsacyjną dla tłustej czekolady/wyrobów kakaowych 
 • indywidualna aktualizacja głowic: minimalizuje zmienność w pracy głowic napełniających, maksymalizacja dokładności napełniania 
 • wibracje zapewniają możliwość ubicia produktów aglomerowanych 
 • system wyrównawczy minimalizuje wsyp nadmiarowy do pojemników z wagą minimalną/netto 
 • system odrzucania, kontrola odrzucania pojemników o niezgodnej wadze 
 • system dostarczania gazu do utrzymywania obniżonego stężenia tlenu resztkowego w produkcie końcowym