Technologia kontroli emisji firmy GEA Wieża gaśnicza firmy GEA

Czyszczenie spalin z zastosowaniem wieży gaśniczej firmy GEA

Gwałtowne chłodzenie podczas gaszenia strumieni gazu jest wykorzystywane w wielu niezbędnych zastosowaniach w przemyśle. Wybór rozmiaru dysz spryskiwacza to jedna z najważniejszych decyzji w projektowaniu systemu. Wieża gaśnicza firmy GEA składa się z otwartego zbiornika, w którym rozpylany jest płyn wchodzący w kontakt z gazem. Gaz przedostaje się na dno wieży poprzez boczną dyszę i płynie do góry w przeciwnym kierunku do płynu, który rozpylany jest z góry wieży. Zanim gaz dojdzie do górnego wylotu, zostanie schłodzony do adiabatycznej temperatury nasycenia.

Cechy

 • Murowana obudowa ze specjalnymi cegłami na styku strefy suchej i mokrej
 • Dodatkowe cegły węglowe na wypadek wysokiej zawartości fluoru
 • Otwarty przekrój konstrukcji –> brak ryzyk zapychania. 
 • Długi czas zalegania gazu –> oddzielanie drobnych pyłów (As2O3, PbSO4, SE, SeO2)
 • Pompa z trybem czuwania i sieć obwodowa z dyszami
 • System wodny na wypadek awarii

 

Dlaczego gaszenie?

Gaszenie stosowane jest w przeciwieństwie do wymiennika ciepła, ponieważ:

 1. Wymienniki ciepła wymagają dużej wolnej powierzchni
 2. Ponadto kontakt bezpośredni jest bardziej wydajny niż kontakt pośredni
 3. Zostaną usunięte również drobne cząstki z reaktora, które w przeciwnym razie spowodowałyby erozję rur wymiennika

Gaszenie różni się od chłodzenia, ponieważ:

 1. Chłodzenie wymaga więcej czasu
 2. Nie zatrzymuje też całkowicie efektów ubocznych
 3. Natomiast podczas gaszenia powstawanie półproduktów jest całkowicie zatrzymane