Odpowietrznik Self-limiting Automatic Purger

Odpowietrznik GEA zwiększa wydajność i poprawia działanie każdej amoniakalnej instalacji chłodniczej.

Gazy nieskraplające powodują znaczą utratę wydajności. Powietrze lub inne gazy nieskraplające mogą rozpuszczać się w czynniku chłodniczym i krążyć w systemie chłodniczym, powodując nawet przy małych małe stężeniach znaczny wzrost ciśnienia skraplania ze względu na to, że mają inne/wyższe ciśnienia cząstkowe. Systemy chłodnicze muszą być zatem maksymalnie wolne od gazów nieskraplających. Najskuteczniejszym sposobem jest automatyczne odpowietrzanie instalacji, które stanowi natychmiastową odpowiedź na pojawienie się w systemie wszelkich gazów nieskraplających.

Automatyczny odpowietrznik jest urządzeniem działającym samoczynnie, które zmniejsza stężenie gazów nieskraplających do nieznacznego procenta przy śladowej tylko utracie czynnika chłodniczego. Opatentowany odpowietrznik automatyczny jest uruchamiany tylko wtedy, kiedy stężenie gazów nieskraplających w zbiorniku cieczy wynosi 2% lub więcej, a później zostaje wyłączony, gdy stężenie spada poniżej 1%. Ponieważ średnie stężenie niekondensujących gazów w całej instalacji jest znacznie niższe, wielkość ta odzwierciedla średnie stężenie w instalacji na poziomie niższym niż 0,1%.

 

Maksymalizacja wydajności systemu!

 • Minimalizacja zużycia energii przez instalację.
 • Hermetyczny wewnętrzny układ chłodniczy.
 • Wydajność instalacji chłodniczej jest przywracana do maksymalnego poziomu.
 • Większe bezpieczeństwo operatorów (brak ingerencji w działanie systemu).
 • Większe bezpieczeństwo całej instalacji.
 • Mniejsze awarie instalacji podczas upalnego lata lub brak takich awarii.
 • Możliwość stosowania wszystkich popularnych czynników chłodniczych.
 • Montaż typu podłącz i obsługuj, tylko jedno przyłącze do głównej instalacji chłodniczej.
 • Autonomiczny, niezależnie pracujący agregat chłodniczy działa również po wstrzymaniu pracy instalacji głównej.
 • Gwarantowane stężenie końcowe substancji niekondensujących na poziomie niższym niż 2%.
 • Oszczędność ponad 95% czynnika chłodniczego w porównaniu z odpowietrzaniem ręcznym.
 • Odpowietrznik GEA Grasso sprawdza się we wszystkich instalacjach chłodniczych, nawet w tych wielkich o mocy 6000 kW!
 • Urządzenie wyposażone jest w licznik godzinny, rejestrujący czas faktycznego odpowietrzania.
 • Dostępny jest również niezależny moduł umożliwiający centralną rejestrację godzin pracy.
 • Urządzenia można używać w temperaturze otoczenia do 45°C.
Dowiedz się więcej z pomocą RTSelect — naszego narzędzia konfiguracji i wyboru produktów.