GEA OxyCheck

Skończ ze stratami i zapewnij bezpieczeństwo żywności dzięki OxyCheck firmy GEA, pierwszemu na świecie nieinwazyjnemu systemowi kontroli jakości, który sprawdza każde opakowanie MAP.

GEA OxyCheck jest systemem kontroli jakości stanowiącym część linii przetwórczej, który sprawdza zawartość tlenu (O2) i szczelność zamknięcia każdego opakowania w technologii modyfikowanej atmosfery (MAP) opuszczającego maszynę termoformującą. Eliminuje to potrzebę czasochłonnego procesu próbkowania, który oznacza straty materiału pakującego, zawartości i sprawdza jedynie mały odsetek opakowań.

Korzyści dla konsumentów, sprzedawców i producentów

Konsumenci chcą bezpiecznej, świeżej i zdrowo zapakowanej żywności, sprzedawcom zależy na dłuższej przydatności i atrakcyjności wizualnej, a producenci żywności muszą dostarczać produkty spełniające wymogi specyfikacji jakościowej. Wszyscy czerpią korzyści z nowego systemu GEA OxyCheck, który pełni niezwykle ważną rolę w zapewnieniu, że żywność w opakowaniach MAP zostanie dostarczona do konsumenta w idealnym stanie. 

System kontroli jakości na linii produkcyjnej do opakowań MAP w urządzeniach termoformujących GEA

GEA OxyCheck wykorzystuje nieinwazyjną technologię do precyzyjnego pomiaru zawartości O2 w zamkniętych opakowaniach bezpośrednio po ich uszczelnieniu w termoformierce GEA PowerPak. W przeciwieństwie do popularnych technik, które sprawdzają próbkę opakowań wybranych losowo z linii, GEA OxyCheck kontroluje każde opakowanie, bez uszkodzenia folii i rozszczelnienia. Druga stacja pomiarowa na termoformierce ponownie sprawdza zawartość O2, aby sprawdzić nieszczelności. Opakowania, które nie spełniają wymogów są automatycznie odrzucane i nie wchodzą do łańcucha dostaw. 

Unikalna technologia czujnika punktowego

System wykorzystuje unikalny czujnik punktowy nadrukowany na wewnętrznej stronie folii opakowania. Czujnik jest bezpieczny dla żywności i spełnia wszystkie obowiązujące przepisy dotyczące materiałów wchodzących w kontakt z żywnością. GEA OxyCheck wykorzystuje właściwości fluorescencyjne specjalnego barwnika w czujniku. Czujnik optyczny zamontowany na termoformierce naświetla punkt czujnikowy i mierzy długość fali światła fluoryzującego z barwnika, aby precyzyjnie ustalić zawartość O2.

Dla nowych i istniejących urządzeń termoformujących GEA

Zastosowanie jest teraz możliwe w poziomych termoformierkach GEA PowerPak, jako opcja na nowych maszynach oraz jako rozwinięcie istniejących maszyn PowerPak generacji NT z funkcją MAP. GEA PowerPak osiąga prędkość znamionową do 20 cykli na minutę, a GEA OxyCheck pracuje na prędkości linii, co oznacza, że wydajność termoformierki pozostaje praktycznie niezaburzona przez system kontroli jakości MAP.

 

Dlaczego mierzy się tlen?

Głównymi gazami wykorzystywanymi w pakowaniu MAP są dwutlenek węgla (CO2) i azot (N2), jednak zawsze znajduje się w nich resztkowy tlen, zazwyczaj ułamek procenta. Ilość tlenu jest krytyczna z uwagi na fakt, że powoduje on proces rozkładu i skraca okres przydatności do spożycia produktów nietrwałych. Mierząc stężenie tlenu wewnątrz opakowania, można wywnioskować, czy okres przydatności do spożycia żywności oraz jej bezpieczeństwo spełniają oczekiwaną normę.

Czujnik punktowy OxyCheck

Czujnik opakowań OxyCheck firmy GEA

Kluczowe korzyści

  • 100 procent pewności, ponieważ każde opakowanie sprawdzane jest pod kątem zawartości O2
  • Wykluczenie strat materiału pakującego i zawartości dzięki nieinwazyjnej technice pomiaru
  • Szybkość i skuteczność dzięki zintegrowaniu z linią i automatyzacji
  • Czas nie jest tracony na sprawdzanie, kiedy po raz pierwszy pojawiło się opakowanie niespełniające specyfikacji
  • Istotnie obniżone ryzyko, że opakowanie niespełniające specyfikacji opuści zakład

Kontakt

Jak możemy pomóc?