Technologia kontroli emisji firmy GEA GEA ORC-Module

Odkryj korzyści modułu ORC firmy GEA

Energochłonne procesy przemysłowe generują duże ilości gazów odpadowych, które często pozostają niewykorzystane. Wykorzystanie ich energii byłoby bardzo korzystne pod względem zarówno ekonomicznym, jak i ochrony środowiska, biorąc pod uwagę stale rosnące koszty energii, potrzeby pozostania konkurencyjnym i coraz bardziej rygorystyczne otoczenie regulacyjne. GEA oferuje systemy oczyszczania gazu i odzyskiwania energii oparte na technologii ORC (cyrkulacji substancji organicznej), które, jak dowiedziono, stanowią najlepsze rozwiązanie w tym zakresie.

JEDNO ROZWIĄZANIE — PIĘĆ KORZYŚCI:

Moduł ORC Bischoff firmy GEA Fließdiagramm

  • Technologia ORC działa przy niskich ciśnieniach i temperaturach w przeciwieństwie do innych rozwiązań.
  • Wysoka skuteczność całego systemu produkcji — wykorzystanie około 25% ciepła odpadowego spalin
  • Wysokie parametry użytkowalności
  • Wysoka elastyczność różnych modeli, idealna do modernizacji w wąskich przestrzeniach
  • Szybki zwrot inwestycji (ROI), zrównoważona redukcja kosztów energii

Systemy odzyskiwania energii oparte na ORC firmy GEA produkują ekonomiczną energię elektryczną do użytku w dalszych procesach produkcji. Ponadto rozwiązanie to przyczynia się do zmniejszenia śladu węglowego, ponieważ nie generuje kolejnych emisji CO2.

Nasi eksperci z przyjemnością obliczą efektywność ekonomiczną i ekologiczną każdego projektu, aby z góry przewidzieć, w jakim okresie można osiągnąć zwrot z inwestycji, w zależności od określonej konfiguracji systemu i lokalnych uwarunkowań.

System odzyskiwania energii firmy GEA

1 URZĄDZENIE DO ODZYSKIWANIA CIEPŁA ODPADOWEGO (WHRU)

WHRU umożliwia absorpcje gazu z procesów produkcji lub oczyszczania gazu Urządzenie wyposażone jest w wiele rzędów rur, w zależności od wymaganej temperatury chłodzenia. Tymi rurami płynie ciecz nośna (olej termiczny o temperaturze wrzenia maksymalnie 350°C), która bardzo skutecznie absorbuje ciepło z gazu. Taki układ pozwala na elastyczną konfigurację modułu ORC.

2 MODUŁ ORC

W module ORC ciecz nośna z WHRU najpierw przechodzi przez dalszy

etap wymiany ciepła z cieczą organiczną (olejem silikonowym). Następnie ciecz ta odparowuje w podgrzewaczu i wyparce, napędzając turbinę z podłączonym generatorem do produkcji prądu. Schłodzony olej termiczny wraca do WHRU. Chłodnice na wypadek awarii i zawory trójdrożne regulują temperaturę oleju i zapewniają stałe dostarczanie pary do turbiny.

3 CHŁODNICE POWIETRZA

Pozostała para z turbiny skraplana jest w module ORC za pomocą chłodnic powietrza. Tym samym wyprodukowana woda powraca do cyklu wymiany ciepła w module ORC.

OPCJONALNY SYSTEM OCZYSZCZANIA GAZU

Jeżeli WHRU ma służyć do pracy z nieoczyszczonym gazem z procesów produkcyjnych, dostarczenie wapna hydratyzowanego może przeciwdziałać tworzeniu się pirosiarczynu sodu (Na2S2O7) lub wodorosiarczanu sodu (NaHSO4) na brzegach rur. System czyszczenia za pomocą kulek, wykorzystujący metalowe kulki w układzie zamkniętym, sprawdził się jako dobre wsparcie w zapobieganiu spiekaniu się substancji na powierzchni rur.

 

WYBIERZ OPCJE DLA SIEBIE — ZAPYTAJ EKSPERTÓW!

W zależności od określonych warunków procesu produkcji możemy zaproponować kilka opcji planowania.

PRACA Z NIEOCZYSZCZONYM GAZEM

Najwyższa temperatura w całym procesie i tym samym najwyższa skuteczność.

PRACA Z OCZYSZCZONYM GAZEM

Możliwość dalszego stosowania wysokiej temperatury. Brak wymogu systemu czyszczenia.

POŁĄCZENIE OBU METOD

Większe inwestycje się opłacają z powodu wyższej ogólnej efektywności w krótszym czasie.

 Rozsądna inwestycja w wykorzystanie energii ciepła odpadowego będzie opłacalna w przypadku:

  • Nowej budowy linii i systemów produkcyjnych
  • Modernizacji systemów oczyszczania gazu
  • Uaktualnienia systemów oczyszczania gazu