Technologia kontroli emisji firmy GEA Moduł ORC firmy GEA

Odkryj korzyści modułu ORC firmy GEA

Energochłonne procesy przemysłowe generują duże ilości gazów odpadowych, które często pozostają niewykorzystane. Wykorzystanie ich energii byłoby bardzo korzystne pod względem zarówno ekonomicznym, jak i ochrony środowiska, biorąc pod uwagę stale rosnące koszty energii, potrzeby pozostania konkurencyjnym i coraz bardziej rygorystyczne otoczenie regulacyjne. GEA oferuje systemy oczyszczania gazu i odzyskiwania energii oparte na technologii ORC (cyrkulacji substancji organicznej), które, jak dowiedziono, stanowią najlepsze rozwiązanie w tym zakresie.

JEDNO ROZWIĄZANIE — PIĘĆ KORZYŚCI:

Moduł ORC Bischoff firmy GEA Fließdiagramm

  • Technologia ORC działa przy niskich ciśnieniach i temperaturach w przeciwieństwie do innych rozwiązań.
  • Wysoka skuteczność całego systemu produkcji — wykorzystanie około 25% ciepła odpadowego spalin
  • Wysokie parametry użytkowalności
  • Wysoka elastyczność różnych modeli, idealna do modernizacji w wąskich przestrzeniach
  • Szybki zwrot inwestycji (ROI), zrównoważona redukcja kosztów energii

Systemy odzyskiwania energii oparte na ORC firmy GEA produkują ekonomiczną energię elektryczną do użytku w dalszych procesach produkcji. Ponadto rozwiązanie to przyczynia się do zmniejszenia śladu węglowego, ponieważ nie generuje kolejnych emisji CO2.

Nasi eksperci z przyjemnością obliczą efektywność ekonomiczną i ekologiczną każdego projektu, aby z góry przewidzieć, w jakim okresie można osiągnąć zwrot z inwestycji, w zależności od określonej konfiguracji systemu i lokalnych uwarunkowań.

System odzyskiwania energii firmy GEA

1 URZĄDZENIE DO ODZYSKIWANIA CIEPŁA ODPADOWEGO (WHRU)

WHRU umożliwia absorpcje gazu z procesów produkcji lub oczyszczania gazu. Urządzenie wyposażone jest w wiele rzędów rur, w zależności od wymaganej temperatury chłodzenia. Tymi rurami płynie ciecz nośna (olej termiczny o temperaturze wrzenia maksymalnie 350°C), która bardzo skutecznie absorbuje ciepło z gazu. Taki układ pozwala na elastyczną konfigurację modułu ORC.

2 MODUŁ ORC

W module ORC ciecz nośna z WHRU najpierw przechodzi przez dalszy

etap wymiany ciepła z cieczą organiczną (olejem silikonowym). Następnie ciecz ta odparowuje w podgrzewaczu i wyparce, napędzając turbinę z podłączonym generatorem do produkcji prądu. Schłodzony olej termiczny wraca do WHRU. Chłodnice na wypadek awarii i zawory trójdrożne regulują temperaturę oleju i zapewniają stałe dostarczanie pary do turbiny.

3 CHŁODNICE POWIETRZA

Pozostała para z turbiny skraplana jest w module ORC za pomocą chłodnic powietrza. Tym samym wyprodukowana woda powraca do cyklu wymiany ciepła w module ORC.

OPCJONALNY SYSTEM OCZYSZCZANIA GAZU

Jeżeli WHRU ma służyć do pracy z nieoczyszczonym gazem z procesów produkcyjnych, dostarczenie wapna hydratyzowanego może przeciwdziałać tworzeniu się pirosiarczynu sodu (Na2S2O7) lub wodorosiarczanu sodu (NaHSO4) na brzegach rur. System czyszczenia za pomocą kulek, wykorzystujący metalowe kulki w układzie zamkniętym, sprawdził się jako dobre wsparcie w zapobieganiu spiekaniu się substancji na powierzchni rur.

 

WYBIERZ OPCJE DLA SIEBIE — ZAPYTAJ EKSPERTÓW!

W zależności od określonych warunków procesu produkcji możemy zaproponować kilka opcji planowania.

PRACA Z NIEOCZYSZCZONYM GAZEM

Najwyższa temperatura w całym procesie i tym samym najwyższa skuteczność.

PRACA Z OCZYSZCZONYM GAZEM

Możliwość dalszego stosowania wysokiej temperatury. Brak wymogu systemu czyszczenia.

POŁĄCZENIE OBU METOD

Większe inwestycje się opłacają z powodu wyższej ogólnej efektywności w krótszym czasie.

 Rozsądna inwestycja w wykorzystanie energii ciepła odpadowego będzie opłacalna w przypadku:

  • Nowej budowy linii i systemów produkcyjnych
  • Modernizacji systemów oczyszczania gazu
  • Modernizacji systemów oczyszczania gazu