Ciśnieniowa faza „lean” Pressure Conveying - Lean Phase

Systemy do transportu ciśnieniowego w fazie „lean” lub fazie rozcieńczonej stosują dmuchawy wyporowe — dostarczające powietrze o ciśnieniu do 1 Barg — do transportu materiałów przez rurociąg do miejsca przeznaczenia, gdzie powietrze i produkt zostają rozdzielone przez filtr.

Produkt musi dostać się do instalacji rurowej, co odbywa się pod wysokim ciśnieniem za pomocą specjalnego urządzenia podającego (śluza powietrzna z zaworem obrotowym lub zwężką Venturiego). Zostaje następnie zawieszony w przepływie powietrza i jest przemieszczany ze względnie dużą prędkością w zależności od rozmiaru i gęstości cząstek. Jako że system z reguły działa w trybie ciągłym, produkt jest stale ładowany w punkcie załadunku i trafia do miejsca przeznaczenia bez przerwy, co umożliwia łatwe dostosowanie tego rodzaju systemu do zastosowań obejmujących dawkowanie i ciągłe ważenie.

Zastosowania

Transport ciśnieniowy w fazie „lean” szczególnie nadaje się do transportu małych i średnich ilości materiału na średnie odległości, z jednego lub wielu punktów do wielu miejsc przeznaczenia. Systemy są wszechstronne i możliwe do adaptacji a niskie ciśnienie robocze umożliwia stosowanie mniej kosztownych instalacji rurowych i armatury, co czyni te systemy często najefektywniejszym kosztowo rozwiązaniem dla typowych zastosowań w zakresie transportu.
 

Dane techniczne

Wydajność transportu: od niskiej po wysoką (<1–50 ton/godz.)
Prędkość transportu: 15–30 m/s
Odległość transportu: <200 m
Przenośnik powietrzny: dmuchawa wyporowa (typu Roots) lub wentylator
Ciśnienie robocze: <1 Barg
Proporcje materiału do powietrza: od małych po średnie (3–15 kg/kg)

Uwaga: Wszystkie wartości są przybliżone: proszę skontaktować się z GEA, aby uzyskać porady na temat sposobu transportowania produktu.

Opcje

Dostępna jest szeroka gama opcji konstrukcyjnych systemu i komponentów w celu dostosowania do konkretnych wymagań systemowych, w tym m.in.: 

  • urządzenia do ważenia i dawkowania
  • specjalistyczne systemy podające do zwięzłych, lepkich lub grudkowatych produktów bądź produktów o innych specjalnych właściwościach
  • systemy do filtrowania powietrza, osuszania i chłodzenia
  • systemy tłumienia hałasu
  • systemy do przesiewania, pobierania próbek, usuwania grudek, wykrywania metalu i oddzielania magnetycznego w linii 
  • odporna na korozję konstrukcja ze stali nierdzewnej ułatwiająca sanityzację 
  • demontowalne, polerowane konstrukcje zgodne z normami USDA 3A dla łatwego mycia 
  • higieniczne systemy do zastosowań w przemyśle żywieniowym, mleczarskim i farmaceutycznym 
  • systemy gazu obojętnego do produktów wybuchowych 
  • stopniowane linie redukujące prędkość końcową, ścieranie i degradację.