Napełniarki detaliczne Integrated Filler & Seamer

Innowacyjna napełniarka IFS-1A łączy napełnianie proszkiem, pakowanie w atmosferze gazu obojętnego oraz zamykanie w ramach jednego urządzenia o wymiarach 1500 mm x 1750 mm.

Napełniarka IFS-1A to unikalny system blisko sprzężonej napełniarki z zamykarką, który integruje pakowanie w atmosferze modyfikowanej (MAP) z procesem napełniania. System napełniania działa dzięki najnowocześniejszej technologii układu zamkniętego ze sprzężeniem zwrotnym w połączeniu z ważeniem kontrolnym brutto, co pozwala osiągnąć wysoką dokładność i doskonałą powtarzalność. Pozwala to zredukować nadwyżkę produktu i prowadzi do mniejszej ilości odrzuconego produktu.

Przegląd

GEA Avapac IFS-1A Zbliżenie
IFS-1A podawanie puszek do zamykarki

Nie tylko zajmuje mniej miejsca, ale też zwiększa skuteczność systemu przez połączenie procesów napełniania, pakowania w atmosferze gazu oraz zamykania. Kluczowe funkcje to:

  • obsługa do 25 pojemników na minutę (o średnicy 99 mm)
  • sterowanie w oparciu o sprzężenie zwrotne
  • dokładność wynosząca <3,5 g
  • mapa w zestawie
  • higieniczna konstrukcja
  • elastyczność: szeroki zakres proszków, łatwa zmiana produktu
  • niezawodność: OEE >99%
  • niski wskaźnik rozkładu proszku
  • produkt to w pełni napełniona i zamknięta puszka