Faza gęsta Vacuum Conveying - Dense Phase

Systemy podciśnieniowe transportu fazy gęstej wykorzystują dużą moc pomp podciśnienia (do 99% podciśnienia), aby transportować materiały ze zbiornika załadowczego lub silosu do zbiornika odbiorczego lub zbiornika podciśnieniowego, gdzie powietrze i produkt zostają oddzielone za pomocą filtra.

Po napełnieniu zbiornika podciśnienie zostaje odcięte, a transportowany produkt odprowadzany jest do docelowego silosu. Produkt transportowany jest instalacją rurową przy kontrolowanej niskiej prędkości, zwykle w stanie upłynnionym, aby zredukować tarcie i spadek ciśnienia.

Systemy

Co do zasady systemy działają w trybie wsadowym w następujący sposób:

 • pompy podciśnienia wciągają proszek do zbiornika podciśnieniowego aż do momentu jego całkowitego napełnienia 
 • zawór odcinający podciśnienie zamyka się, a zawór wypływowy zostaje otwarty 
 • transportowany proszek zostaje usunięty ze zbiornika podciśnieniowego 
 • zawór wypływowy zamyka się i cykl zostaje powtórzony.

Zawory i czujniki używane są w całym procesie w celu kontroli zastosowanego podciśnienia, ustawień fluidyzacji produktu i prędkości systemu, aby zapewnić bezproblemowy transport produktu.

Zastosowania

Podciśnieniowy system transportu fazy gęstej szczególnie sprawdza się przy transporcie materiałów o dużej pojemności na małych i średnich odległościach, z wielu źródeł do jednego lub wielu punktów docelowych. Niskie prędkości i podciśnienie idealnie nadają się do zastosowań w produkcji żywności, nabiału i przemyśle farmaceutycznym, w tym przy kruchych lub delikatnych aglomeratach.

Dane techniczne

 • Wydajność transportu: średnia, do 20 t/godz. (wyższa przy zastosowaniu kilku zbiorników) 
 • Szybkości transportu: 0,5–8 m/s 
 • Odległości: do 100 m (dłuższe w przypadku systemów typu push–pull) 
 • Urządzenie wywołujące ruch powietrza: pompa podciśnienia (suchobieżna łopatkowa z uszczelnieniem olejowym lub wodnym) 
 • Ciśnienie robocze: <99% podciśnienia 
 • Stosunek materiału do powietrza: średni (do 50 kg/kg)

Uwaga: Wszystkie wartości podane są w przybliżeniu: prosimy o kontakt z GEA, aby dowiedzieć się, jaki jest najlepszy sposób transportu państwa produktu.

 

Opcje

W celu optymalizacji systemu można wykorzystać różne techniki oraz dodatkowe opcje do specjalistycznych zastosowań: 

 • systemy kontroli prędkości sprzężenia zwrotnego w celu ograniczenia do minimum degradacji produktu 
 • impulsowe wtryskiwanie powietrza w celu podzielenia strumienia produktu na oddzielne części 
 • liniowe systemy próbkowania, rozdrabniania, wykrywania metali i oddzielania magnetycznego 
 • liniowe urządzenia pomocnicze pomagające w transporcie 
 • automatyczne systemy odblokowywania za pomocą sprężonego powietrza 
 • drgania zmniejszające spoistość proszków przed transportem 
 • bliźniacze zbiorniki odbiorcze zapewniające ciągłość transportu 
 • konstrukcja ze stali nierdzewnej zapewniająca sanityzację i odporność na korozję 
 • możliwe do demontażu i polerowane konstrukcje zgodne z normami USDA 3A, zapewniające łatwe czyszczenie 
 • sieci z wieloma wejściami i wyjściami dla maksymalnej elastyczności.