Suszenie natryskowe do zastosowań farmaceutycznych ASEPTICSD™ Spray Dryer

Suszenie natryskowe jest od dekad stosowane w przemyśle farmaceutycznym do produkcji proszku — również w sterylnych warunkach. Suszarka rozpyłowa ASEPTICSD™ doskonale nadaje się do wytwarzania sterylnych produktów farmaceutycznych, takich jak szczepionki, antybiotyki oraz inne wyroby wymagające warunków sterylnych.

Zaprojektowane specjalnie do sterylnego przetwarzania, łączące sprawdzoną technologię GEA oraz know-how w dziedzinie sterylizacji suszarki rozpyłowe ASEPTICSD™ dają przewagę w postaci wykorzystania wszystkich zalet suszenia natryskowego, równocześnie spełniając najsurowsze wymagania w dziedzinie sterylnego przetwarzania.

Sterylne suszenie natryskowe

Sterylne suszenie natryskowe

Precyzyjne sterowanie procesem suszenia daje znacznie większą kontrolę nad kształtem, gęstością i morfologią gotowego produktu niż inne technologie sterylnego suszenia, a ponadto, dzięki niskim kosztom bieżącym i inwestycyjnym, zalety te uzyskuje się przy równoczesnej redukcji kosztów ogólnych.

Produkcja sterylnych form farmaceutycznych często obejmuje mieszanie aktywnego składnika farmaceutycznego (API) z jedną lub większą liczbą zaróbek. Aby osiągnąć jednorodną mieszaninę, zróżnicowanie wielkości cząstek zaróbki lub zaróbek musi być zgodne z tym dla API. W czynności jednoetapowej sterylne suszenie natryskowe może przemienić sterylny roztwór w sterylne cząstki o wymaganym rozmiarze bez ryzyka wprowadzenia zanieczyszczeń.

Suszarki rozpyłowe są także zaprojektowane do obsługi rozpuszczalników organicznych, co umożliwia stosowanie szerokiej gamy zaróbek w ramach preparatu.

Sterylizacja czystą parą

Sterylizacja z użyciem czystej pary stanowi preferowaną i sprawdzoną metodę w przemyśle farmaceutycznym. W przypadku złożonych konstrukcji oraz tam, gdzie produkt ma styczność z powierzchnią sprzętu, należy usunąć korki powietrzne przez zastosowanie podciśnienia. Te wysokie wymagania spełnia nowa generacja suszarek rozpyłowych ASEPTICSD™ marki GEA (oczekująca na patent).