Technologia próżniowa Gas jet compressor

Sprężarki pneumatyczne gazowe oparte są na sprawdzonej technologii pomp próżniowych i są często używane do mieszania i sprężania gazów.

Nasze systemy parowych pomp próżniowych mają prostą konstrukcję, są niezawodne i wymagają niewielkiej konserwacji.

Zastosowania

Sprężarki pneumatyczne gazowe używane są do mieszania i sprężania gazów.

Sposób działania

Gazowe pompy pneumatyczne podciśnienia i próżniowe pneumatyczne pompy powietrza działają na takiej zasadzie jak wszystkie pompy pneumatyczne: Energia ciśnienia czynnika napędowego przekształcana jest w energię mechaniczną dyszy napędowej.

Zamiast cieczy lub pary wykorzystuje się gaz lub sprężone powietrze jako czynnik napędowy. Jest to szczególnie przydatne, gdy żadna para nie jest dostępna lub gdy sprężone powietrze lub gaz wykorzystane jako czynnik napędowy ma większe zalety niż para.

 

Zalety

  • brak ruchomych części
  • brak konieczności konserwacji
  • praktycznie nieograniczona możliwość instalacji
  • szybkie i łatwe wprowadzenie do eksploatacji
  • niemal nieograniczony okres eksploatacji w przypadku zastosowania odpowiedniego materiału
  • możliwość wyprodukowania z różnych materiałów
  • niskie koszty nabycia