Technologia próżniowa Sprężarka pneumatyczna gazowa

Sprężarki pneumatyczne gazowe oparte są na sprawdzonej technologii pomp próżniowych i są często używane do mieszania i sprężania gazów.

Nasze systemy strumieniowe są niezawodne i wymagają tylko niewielkiej konserwacji.

Zastosowania

Sprężarki pneumatyczne gazowe używane są do mieszania i sprężania gazów.

Tryb działania

Gazowe pompy pneumatyczne podciśnienia i próżniowe pneumatyczne pompy powietrza działają na takiej zasadzie jak wszystkie pompy pneumatyczne: Energia ciśnienia czynnika napędowego przekształcana jest w energię mechaniczną dyszy napędowej.

Zamiast cieczy lub pary wykorzystuje się gaz lub sprężone powietrze jako czynnik napędowy. Jest to szczególnie przydatne, gdy żadna para nie jest dostępna lub gdy sprężone powietrze lub gaz wykorzystane jako czynnik napędowy ma większe zalety niż para.

 

Zalety

  • Brak ruchomych części
  • Brak potrzeby konserwacji
  • Możliwość montażu w niemal każdym miejscu
  • Szybkie i łatwe wprowadzenie do eksploatacji
  • Niemal nieograniczona trwałość pod warunkiem doboru odpowiedniego materiału konstrukcyjnego
  • Możliwość produkcji z różnych materiałów konstrukcyjnych
  • Niskie koszty nabycia