Technologia krystalizacji Krystalizatory z wymuszonym obiegiem

Krystalizatory z wymuszonym obiegiem w przemyśle chemicznym

Krystalizator z wymuszonym obiegiem (FC) to najbardziej powszechny rodzaj krystalizatora stosowany w przemyśle.

Krystalizatory z wymuszonym obiegiem (FC)

Oxon NaCl FC

Standardowy krystalizator z wymuszonym obiegiem odparowuje rozpuszczalnik, zwiększając nasycenie cieczy procesowej i powodując krystalizację. Większość konwencjonalnych krystalizatorów FC działa w warunkach podciśnienia lub delikatnie powyżej ciśnienia atmosferycznego.
Krystalizator FC składa się z czterech podstawowych komponentów: zbiornika krystalizatora, który zapewnia większość objętości, wymaganej z uwagi na czas przebywania w krystalizatorze, pompę cyrkulacyjną, dostarczającą energię mieszania, wymiennik ciepła, który dostarcza energię do krystalizatora (w standardowym procesie krystalizacji przez odparowanie), oraz sprzęt podciśnieniowy, który przetwarza opary wygenerowane przez krystalizator. Zawiesina z krystalizatora poddawana jest cyrkulacji za pomocą przepływu tłokowego poprzez wymiennik ciepła oraz ponownie transportowana do zbiornika krystalizatora, gdzie dochodzi do zmniejszenia jej przesycenia poprzez odkładanie się materiału na kryształach obecnych w zawiesinie. Przesycenie kontrolowane jest, aby uniknąć spontanicznego zarodkowania, za pomocą odpowiedniej cyrkulacji.

Odparowany rozpuszczalnik doprowadzany jest do systemu podciśnieniowego, gdzie zostaje skroplony i usunięty. 

 

Krystalizator FC wykorzystywany jest do standardowych, prostych procesów krystalizacji, gdzie duża wielkość kryształu nie jest konieczna. Konstrukcja krystalizatora FC ma za zadanie przeciwdziałać zmniejszaniu się rozmiaru kryształu na skutek warunków środowiskowych, ale nie posiada funkcji intensywnego zwiększania rozmiaru kryształu.