Technologia odparowywania Forced Circulation Evaporator

Poziomy lub pionowy płaszczowo-rurowy wymiennik ciepła lub płytowy wymiennik ciepła jako komora grzejna, zbiornik szybkiego odparowania/separator nad komorą grzejną, pompa cyrkulacyjna.

Działanie

Cyrkulacja cieczy następuje w komorze grzejnej za pomocą pompy cyrkulacyjnej, gdzie ciecz zostaje przegrzana przy ciśnieniu wyższym niż normalne ciśnienie wrzenia. Po wejściu do separatora ciśnienie cieczy gwałtownie się obniża, skutkując szybkim odparowaniem lub gwałtownym wygotowaniem.

Dzięki utrzymaniu cyrkulacji cieczy prędkość przepływu w rurkach i temperaturę cieczy można kontrolować, tak aby spełnić wymogi produktu, niezależnie od wstępnie wybranej różnicy temperatur.

 

Cechy szczególne

  • Długie okresy użytkowania — wrzenie/odparowanie nie zachodzi na powierzchniach grzejnych, ale w separatorze. Zanieczyszczenia wynikające z osadzania się i wytrącania osadów w komorze grzejnej są ograniczone do minimum.
  • Optymalna powierzchnia wymiany ciepła — prędkość przepływu w rurkach zależna od pompy cyrkulacyjnej.

Obszar zastosowania

  • Ciecze o dużej tendencji do zanieczyszczeń, ciecze o wysokiej lepkości, jako stopień wysokiego stężenia w wielostopniowych instalacjach wyparnych.
  • Wyparki z obiegiem wymuszonym doskonale sprawdzają się jako wyparki krystalizacyjne do roztworów soli.