Technologia destylacji Fermentation Process

Systemy fermentacji zapewniające większą produkcję i jej czystość.

GEA oferuje projekty i sprzęt do linii fermentacyjnych oraz przetwarzania surowców. Oznacza to, że jeden niezawodny dostawca jest w stanie zapewnić pełen zakres innowacyjnych procesów w obszarze technologii destylacji

W zakresie surowców, przetwarzania wstępnego i fermentacji Firma GEA skupia się na:

  • Innowacyjnym systemie zacierania. 
  • Minimalnych kosztach zużycia enzymów i innych dodatków
  • Unikalnych i pionierskich koncepcjach ponownego wykorzystania energii z procesu. 
  • Znacznej redukcji kosztów operacyjnych poprzez oddzieloną propagację drożdży.
  • Dużej żywotności drożdży skutkującej doskonałymi wynikami konwersji.
  • Jednolitym rozkładzie temperatury dzięki zoptymalizowanym technologiom mieszania, odpowiedniej konstrukcji i przewidzianym procedurom.
  • Ekonomicznym odzyskiwaniu pozostałości etanolu z wydzielanych gazów odpadowych. 
  • Produkcji wysokiej jakości CO2 z przetwarzania gazów odpadowych jako produktu o dużej jakości dodanej
 

Fachowa wiedza naszych inżynierów gwarantuje najwyższą niezawodność procesów Idealnie dostosowane pod względem higienicznym projekty i wyposażenie, niezawierające martwych punktów i zapewniające doskonałe możliwości czyszczenia i opróżniania, mówią same za siebie.

Wysoki stopień przejrzystości procesu osiągamy dzięki dokładnemu wychwytywaniu i ocenie danych wejściowych, konwersji i danych wyjściowych za pomocą sprawdzonego systemu kontroli

Podsumowując, fachowa wiedza i innowacyjne koncepcje sprawiają, że Firma GEA jest pionierem w zakresie nowoczesnych technologii fermentacji.