Technologia destylacji Proces fermentacji

Systemy fermentacyjne z myślą o wysokich uzyskach i czystości

GEA planuje rozwiązania, tworzy projekty i produkuje urządzenia do przetwarzania surowców i na potrzeby linii fermentacyjnych. Jako niezawodny dostawca dostarczamy pełną paletę innowacyjnych procesów w zakresie technologii destylacji.

GEA podchodzi do produkcji surowców, obróbki wstępnej oraz zastosowań fermentacyjnych, skupiając się na:

  • Innowacyjnych projektach zacierania. 
  • Ograniczaniu wydatków na enzymy i dodatki.
  • Unikatowych/pionierskich koncepcjach ponownego używania energii procesowej. 
  • Znaczącym zmniejszeniu kosztów operacyjnych poprzez oddzielną propagację drożdży.
  • Wysokiej witalności drożdży, która pozwala uzyskać doskonałe rezultaty przetwórcze.
  • Unikatowej dystrybucji temperatury poprzez zoptymalizowane technologie mieszania, lepsze projekty i procedury technologiczne.
  • Ekonomicznym odzyskiwaniu pozostałego etanolu z gazów spalinowych. 
  • Tworzeniu wysokiej jakości CO2 dzięki oczyszczaniu spalin, co będzie stanowiło wartość dodaną.
 

Specjalistyczna wiedza naszych inżynierów gwarantuje najwyższą niezawodność procesu. Doskonale zaadaptowane instalacje sanitarne i sprzęt pozwalają uniknąć martwych stref oraz bezsprzecznie zapewniają dobre możliwości czyszczenia i osuszania.

Wysoki poziom transparentności procesu jest gwarantowany przez precyzyjne przechwytywanie i zatwierdzanie danych wejściowych, przetwórczych i wyjściowych na podstawie naszego zaawansowanego projektu kontroli procesu.

Podsumowując, doświadczenie i innowacyjne koncepcje sprawiają, że GEA jest pionierem na polu współczesnych technologii fermentacyjnych.