Systemy do odparowywania i krystalizacji

Instalacje do odparowywania i krystalizacji są wymagane zawsze wtedy, gdy w procesie: należy usunąć wodę lub inny rozpuszczalnik, zagęszczenie musi zostać zwiększone lub objętość zredukowana, muszą zostać wytworzone cenne i czyste kryształki, produkty uboczne lub zanieczyszczone muszą zostać oczyszczone lub wytrącone. Aby spełnić specyfikację klienta w zakresie gęstości, czystości, wielkości cząsteczek i czasu eksploatacji, jednocześnie minimalizując koszty inwestycji i eksploatacji, wysoko wykwalifikowani w zakresie procesu inżynierowie GEA projektują instalacje do odparowywania i krystalizacji z pełną gamą stosowanych technologii. W celu uzyskania wysokich standardów jakości można stosować rekrystalizację, aby zwiększyć czystość produktu końcowego. Rozległe doświadczenie GEA przy budowaniu instalacji do ciągłego odparowywania i krystalizacji jest niezbędne i pozwala spełniać potrzeby naszych klientów.

Instalacja wyparna stosowana w produkcji składników karmy dla zwierząt

Odparowywanie jest procesem, który usuwa wodę lub wilgoć ze strumienia cieczy w celu zwiększenia zawartości substancji stałych w roztworze lub produkcie końcowym. Różne technologie są wykorzystywane do szeregu zastosowań w produkcji żywności, napojów i nabiału, jak również w przemysłowym przygotowywaniu karmy dla zwierząt.

Wyparka GEA

Niektóre składniki i dodatki są stosowane w celu zachowania aromatu, poprawy smaku lub wyglądu karmy dla zwierząt domowych oraz zwiększenia ich zawartości odżywczej lub stabilności. Nieefektywne odparowywanie podczas przetwarzania może skutkować zwiększoną lepkością i niestabilnością produktu, co może utrudnić suszenie lub nawet uszkodzić gotowy produkt. Odparowywanie zapewnia wydajny energetycznie, optymalny etap odwadniania przy przygotowywaniu oczyszczonych składników i sprawia, że późniejsze suszenie rozpyłowe jest bardziej ekonomiczne.

Najlepsza wyparka dla danego produktu będzie zależała od wymaganego wskaźnika zagęszczenia, szybkości parowania, lepkości, rodzaju systemu ogrzewania lub odzysku ciepła oraz charakterystyki zanieczyszczenia w danym zastosowaniu. Wyparki z opadającym filmem cieczy są zwykle używane do produktów o niskiej lepkości i umiarkowanej tendencji do zanieczyszczania się. Wyparki z obiegiem wymuszonym mogą być stosowane do wyższych zakresów stężeń i mogą radzić sobie z dużo większą lepkością lub zanieczyszczeniem.

Instalacje wyparne GEA z opadającym filmem cieczy są wysoce wydajne energetycznie i stanowią doskonały wybór dla produktów wrażliwych na temperaturę. Dzięki elastycznym metodom pracy, łagodnemu odparowywaniu — najczęściej w warunkach próżni — oraz wyjątkowo krótkim czasom przebywania, gwarantowana jest wysoka jakość produktu. 

W zależności od konkretnych wymagań instalacje wyparne mogą być ogrzewane poprzez termiczną lub mechaniczną kompresję pary za pomocą pary świeżej lub oparów z suszarni. Przykładowo dla żelatyny i hydrolizatów białkowych dostarczamy również połączone urządzenia do sterylizacji i odparowywania.

Poświęcając się rozwojowi i ocenie innowacji procesowych, w tym technologii odparowywania, zakłady GEA i nasze globalne centra badawczo-rozwojowe niestrudzenie pracują nad wykorzystaniem naszych urządzeń i wiedzy procesowej w celu zaprojektowania optymalnego systemu odparowywania dla każdego produktu spożywczego lub procesu produkcyjnego.

Produkty

Widać {{count}} z {{total}}

Filtruj produkty

Downloads

Filter downloads

Related videos

{{video.title}}

Śledź innowacje i historie GEA, rejestrując się do biuletynu z wiadomościami od GEA.

Zarejestruj się

Jesteśmy po to, by Ci pomóc! Potrzebujemy kilku informacji, by odpowiedzieć na Twoje zapytanie.

Skontaktuj się z nami