Technologia odparowywania Obiekty do testowania systemów odparowywania w Centrum Badań i Rozwoju w Karlsruhe

Dostępność instalacji laboratoryjnych i pilotowych do testowania różnych systemów odparowywania.

Dzięki zaawansowanym instalacjom pilotowym i stanowiskom testowym nasze Centrum Badań i Rozwoju jest optymalnie przygotowane do testowania technologii odparowywania.

Większość instalacji pilotowych to instalacje mobilne, dzięki czemu testy można przeprowadzać również u klienta. W takich przypadkach instalacjami można sterować i monitorować je za pomocą zdalnego systemu sterowania. Dane procesowe mogą być automatycznie zapisywane i przetwarzane w sposób elektroniczny.

Nasze laboratorium fizykochemiczne zaprojektowane jest tak, aby można było ustalać i analizować ważne właściwości fizyczne, takie jak lepkość, wzrost temperatury wrzenia, przewodzenie ciepła i maksymalne stężenie końcowe.

Ponadto złożone parametry jakościowe można analizować w naszym laboratorium za pomocą GC i HPLC.

Używamy najnowszego oprogramowania i sprzętu symulującego działanie instalacji, aby dostosowywać te instalacje do indywidualnych specyfikacji klienta. Do projektowania naszych instalacji bezpośrednio wykorzystywane są ustalone parametry procesu i właściwości substancji.

 

Do przeprowadzania testów dostępne są następujące instalacje pilotowe:

  • Różne stacjonarne jednorurowe wyparki z opadającym filmem cieczy z różnymi długościami, średnicami, kształtami i materiałami wykonania rury
  • Mobilna dwustopniowa wyparka z opadającym filmem cieczy dla rożnych układów po stronie produktu i ogrzewania (np. do stymulacji mechanicznej kompresji pary) — zatwierdzona do użycia w strefach ATEX
  • Mobilna jednostopniowa wyparka z opadającym filmem cieczy służąca głównie do określenia działania w długim terminie (zanieczyszczenie i proces czyszczenia CIP) — zatwierdzona do użycia w strefach ATEX
  • Mobilna wyparka z wymuszonym obiegiem z wydajnymi pompami wyporowymi do produktów o bardzo dużej lepkości — zatwierdzona do użycia w strefach ATEX
  • Stacjonarna wyparka z wymuszonym obiegiem z odśrodkową pompą cyrkulacyjną
  • Mobilny system odparowywania EVA ogrzewany pompą ciepła

Połączenie powyższych systemów i linii technologicznych wykorzystujących różne technologie (np. filtracja membranowa, destylacja, odparowanie, wirówki odśrodkowe, dekantery, suszarki itp.).