Evacuation line for hydraulic piston pumps

Akcesoria i opcje do wybudowania biegnących pod ziemią linii ewakuacyjnych zabezpieczają je przed przedwczesnym zużyciem.

GEA produkuje różne rodzaje złączy do szybkiego montażu linii transferowych wykonanych ze stali lub PVC o wymiarze 12 ¾" (324 mm) oraz 16" (406 mm). Do budowy linii wyprowadzających o różnych rodzajach i w rozmiarach dostosowanych do instalacji używanych jest wiele akcesoriów, takich jak kolanka, zawory bezpieczeństwa, rury odprowadzające i zawory klapowe. Akcesoria te używane są po to, aby utrzymać wysoki poziom bezpieczeństwa oraz zabezpieczyć sprzęt i stalowe linie wyprowadzające przed przedwczesnym zużyciem. Dowiedz się więcej o niektórych z tych funkcji.

Anody protektorowe

W ziemi płynie prąd o bardzo niskim napięciu. Ładunek elektryczności, który może zostać przesłany w ziemi zależy od rodzaju gruntu. Przykładowo wilgotna, twarda glina ma wysoki potencjał przewodnictwa, natomiast suchy, gruboziarnisty piasek praktycznie nie przewodzi elektryczności.
Ponieważ elektryczność płynie w ziemi, to gdy napotka stalową linię wyprowadzającą, wykorzystuje ją do przemieszczenia się na potrzebną odległość. Gdy elektryczność opuszcza stalową linię wyprowadzającą, występuje reakcja chemiczna. Tą chemiczną reakcją jest podziemna korozja, która może przebiegać szybko lub wolno w zależności od rodzaju okolicznych gruntów.
GEA radzi stosować anody protektorowe, montując je na sprzęcie oraz co każde 120 stóp (36,5 metra) na stalowej linii wyprowadzającej.

  • Anody protektorowe są wykonane z materiału, który rdzewieje szybciej niż stal. Służą do ochrony stalowych rur i kolanek przed korozją.
  • Anody wraz z upływem lat rdzewieją, chroniąc przed tym samym linie wyprowadzające.
  • Jeżeli zardzewiałe anody nie zostaną wymienione, rdza zacznie atakować linie wyprowadzające.
  • Odpowiednio zainstalowane anody protektorowe mogą posłużyć przez aż 20 lat.

Płukanie powietrzem

System spłukiwania powietrzem obejmuje stalową rurę pionową o wymiarze 6" (152 mm), wyposażoną w zawór aplikowania powietrza oraz zawór uwalniania ciśnienia w celu oczyszczenia nadmiaru osadu piaskowego z linii wyprowadzających.
Rura spłukiwania powietrzem jest obowiązkowa w przypadku podłoża piaskowego, pozwala wypłukiwać piasek z linii wyprowadzającej za pomocą sprężonego powietrza oraz pocisków słomy.

  • Pionową rurę należy montować co 200 stóp (60 metrów).
  • Niektóre linie wyprowadzające będą potrzebowały dodatkowych rur w miejscach, gdzie wystąpić może potencjalne blokowanie (np. ostre zakręty, długie spady itp.)
  • Obowiązkowo wymagana jest zasuwa o wymiarze 6" (152 mm), jeżeli górna część zbiornika gnojowicy jest wyższa niż górna część rury.
  • Produkt dostępny dla linii wyprowadzających o wymiarach 6 5/8", 8 5/8", 12 3/4" oraz 16" (168, 219, 324 i 406 mm).

Zawory klapowe

Zawory klapowe to zawory zwrotne oferowane w dwóch modelach: jest to model liniowy oraz model odprowadzający. Są one instalowane na końcu linii wyprowadzającej, wewnątrz zbiornika, aby gnojowica nie wpływała z powrotem do linii wyprowadzającej. (Na zdjęciu pokazano model odprowadzający)
  • Produkt dostępny dla linii wyprowadzających o wymiarach 12 3/4" i 16" (324 i 406 mm).
Ogólne informacje o stronie
 
!

Please note that this is a global webpage. For more information on the availability of this product in your country please reach out to your local GEA dealer.

Znajdź sprzedawcę/dealera