Odzyskiwanie ciepła do przetwarzania oleju smarowego EnergyMaster

EnergyMaster

Oszczędność kosztów stała się bardzo ważnym aspektem zarządzania statkami, ponieważ koszty operacyjne gwałtownie wzrastają. Ekonomiczność rozwiązań paliwowych oraz mniejsze zużycie paliwa są niezbędne, aby zwiększyć konkurencyjność i stworzyć ekologiczny, przyjazny środowisku statek.

Łatwość w oszczędzaniu kosztów na potrzeby systemów przetwarzania oleju smarowego

W tradycyjnych systemach do przetwarzania oleju smarowego energia potrzebna do ogrzewania oleju smarowego na odcinku przed wirówką odśrodkową jest wytracana, ponieważ po procesie oddzielenia gorący olej trafia z powrotem do zbiornika, gdzie jest ochładzany przez układ chłodzenia silnika. Niewielkie urządzenie GEA EnergyMaster, stanowiące integralną część systemu przetwarzania oleju smarowego, pozwala odzyskać część tej energii. Sercem tego systemu jest lutowany płytowy wymiennik ciepła.

Urządzenie GEA EnergyMaster jest dostępne jako:

  • Zintegrowana część podgrzewacza, HRU
  • Pakiet modernizacyjny dla istniejących podgrzewaczy

Okres zwrotu z inwestycji jest niewiarygodnie krótki nawet w wypadku modernizowanych systemów.

Okres zwrotu z inwestycji jest niewiarygodnie krótki nawet w wypadku modernizowanych systemów. Wlot zimnego brudnego oleju do separatora jest wstępnie podgrzewany za pomocą wymiennika ciepła, a później brudny olej podgrzewany jest do temperatury oddzielania za pomocą standardowego wstępnego podgrzewacza parowego, elektrycznego lub zasilanego olejem termicznym. Wylot gorącego czystego oleju z separatora używany jest do wstępnego podgrzewania wlotowego zimnego i brudnego oleju. Powierzchnia nie jest większa niż w wypadku układów separacyjnych o zwartej konstrukcji. Na system składa się lutowany płytowy wymiennik ciepła, płyta montażowa, linie obejściowe i zawory izolacyjne. Urządzenie EnergyMaster jest łatwe w obsłudze, wyposażone w mechanizm autoregulacji i nie wymaga konserwacji.

Dane techniczne:

Przykładowa kalkulacja odzysku ciepła

  • Wydajność: 12 000 l/godz.
  • Temperatura wlotowa z separatora: 90°C
  • Temperatura wylotowa do zbiornika: 80°C
  • Energooszczędność: 63 kW mocy lub 104 kg/godz. pary
 

Kontakt

Jak możemy pomóc?