Electromix System - Single Piston Pump

Niezawodny i uniwersalny system zaprojektowany do homogenizacji gnojowicy stałej i płynnej do postaci szlamu, który można wyprowadzać przez małą rurę PVC.

System Electromix obejmuję pompę o niskim poborze mocy z hydraulicznie napędzanym tłokiem oraz mieszadłem Electromix. System pozwala wyprowadzać gnojowicę mleczną, która została dobrze wymieszana i zhomogenizowana przez linię podziemną z obór uwięziowych albo wolnostanowiskowych do głównego obszaru magazynowania. Gnojowica może zawierać ściółkę w postaci słomy lub trocin o konsystencji nieprzekraczającej 1½" (38 mm). Pompa Electromix może być montowana na ścianie lub do podłoża. System Electromix wymaga zazwyczaj rury powrotnego przepływu cieczy z głównego obszaru magazynowania do zbiornika przyjmującego, aby wstępnie przygotować gnojowicę przed jej przesłaniem. Pozwala to zmniejszyć zawartość wody, a przez to zwiększyć objętość magazynowania. Radzimy zapoznać się z wieloma możliwościami, które oferuje system Electromix w celu łatwiejszego przetwarzania gnojowicy.

Kluczowe funkcje

 • Dostępne silniki: 5 lub 7,5 KM (5,5 lub 3,7 kW). Silnik 7,5 KM (3,7 kW) jest dostępny wyłącznie w wersji z wytrzymałą rurą pompująca.
 • Rura pompująca ze stali szlachetnej.
 • Cylinder hydrauliczny o wymiarze 3" (76 mm). Cylinder hydrauliczny o wymiarze 4" ( mm) z wytrzymałą rurą pompującą.
 • Niskociśnieniowy mechaniczny system odwracania zapewnia bezproblemową obsługę.
 • Pompę można zainstalować tak, aby była uruchamiana automatycznie lub ręcznie za pomocą panelu sterującego.
 • Rura ssąca o wymiarze 8" (203 mm) i maksymalnej długości 10 stóp (3 m).
 • Zasuwa o wymiarze 6" (152 mm) z zabezpieczonym uchwytem na linii powrotnej cieczy.
 • Przepustnica powietrza o wymiarze 6" (152 mm).
 • Mieszadło Electromix.

Zastosowanie

Pozwala wyprowadzić dokładnie wymieszaną gnojowicę do zbiornika głównego za pomocą linii podziemnej. System Electromix służy też do zasilania komory fermentacyjnej lub rolkowego systemu prasowania do separacji gnojowicy. Wydajność jest różna w zależności od instalacji, konsystencji gnojowicy, ilości oraz rodzaju ściółki. Wymagane jest uzupełnienie cieczą pobraną z głównego obszaru magazynowania lub wodą szarą.
Ściółka ze słomy o wadze do 40 funtów na krowę mleczną dziennie.
Wymogi dotyczące wyprowadzenia z PVC:
Linia o średnicy 6” (152 mm) do wyprowadzania na odległość do 200 stóp (61 m).
Wymagana jest linia wyprowadzająca o wymiarze 8” (203 mm) i długości ponad 200 stóp (61 m).

Modele pomp Electromix

 • Montaż ścienny
 • Montaż do podłoża z rurą ssącą blisko ściany
 • Montaż do podłoża z rurą ssącą w odległości 36” (90 cm) od ściany
 • Do instalacji w zbiorniku serwisowym 

Zasada działania

Podczas cyklu pompowania (ruch tłoka w górę) efekt próżniowy i ciśnienie gnojowicy wymuszają zamknięcie klapy wylotowej i otworzenie klapy wlotowej, dzięki czemu gnojowica trafia do komory wyprowadzającej.
Podczas cyklu wyprowadzania (ruch tłoka w dół) ciśnienie gnojowicy wymusza zamknięcie klapy wlotowej oraz otworzenie klapy wylotowej, dzięki czemu gnojowica jest wyprowadzana z komory wyprowadzającej do linii wylotowej.

Hydrauliczny moduł zasilający

5 lub 7,5 KM (5,5 lub 3,7 kW).
Dostępny jest elektryczny podgrzewacz oleju.
Ogólne informacje o stronie
 
!

Please note that this is a global webpage. For more information on the availability of this product in your country please reach out to your local GEA dealer.

Znajdź sprzedawcę/dealera