Technologia krystalizacji Krystalizatory DTB

Krystalizatory DTB w przemyśle chemicznym

Krystalizator turbulencji GEA z rurą ssącą i przegrodą to typowy nowoczesny krystalizator używany w przemyśle.

Krystalizatory DTB

Capro NH4SO2 DTB

Krystalizator został tak nazwany, ponieważ zapewnia dwa strumienie odpływowe: jeden strumień zawiesiny z kryształami produktu, drugi z roztworem zasilającym (rozpuszczalnik nasycony) z niewielką ilością drobnych cząstek. Konfiguracja krystalizatora umożliwia wzrost kryształów i może generować kryształy o większym przeciętnym rozmiarze niż w przypadku krystalizatora z obiegiem wymuszonym. Większość konwencjonalnych krystalizatorów turbulencji działa w warunkach podciśnienia lub delikatnie powyżej ciśnienia atmosferycznego.

Krystalizator turbulencji (DTB) został szeroko przebadany pod względem teorii krystalizacji i może być zaprojektowany z dużą dokładnością. Jego poszczególne strefy wzrostu i oczyszczony roztwór zasilający pozwalają na określenie parametrów kinetycznych, a tym samym określenie tempa wzrostu i zarodkowania. Cechy te sprawiają, że krystalizator turbulencji doskonale umożliwia opis matematyczny i dzięki temu pozwala na odpowiednią kontrolę operacyjną.