Deaeration Systems

Różne warianty procesowe dla różnych potrzeb.

GEA oferuje kilka różnych wariantów procesowych systemu odgazowującego, które obejmują całą gamę produktów — o lepkości od małej po dużą, od małych cząstek po purée owocowe o dużej zawartości cząstek stałych.

Odgazowywanie — jedna technologia do wielu celów i produktów

  • System odgazowując z delikatnym stycznym napływem produktu do zbiornika ciśnieniowego

Ta metoda wykazuje najniższą szybkość ścinania i można ją stosować do wszystkich receptur. Może posłużyć zarówno do sterylnego, jak i niesterylnego odgazowywania.

  • System odgazowujący z napływem produktu do zbiornika ciśnieniowego od góry

Ten wariant stosuje się głównie do produktów o małej lepkości i dużej zawartości gazu a oferuje on największy stopień odgazowywania dla tego zastosowania. Produkt dostaje się pośrodku od góry przez specjalny regulowany zawór kaskadowy. Skutecznie zwiększa to powierzchnię produktu i zapewnia optymalny rezultat odgazowywania. 

  • System odgazowujący z napływem produktu od spodu

Ten wariant jest przeznaczony głównie dla produktów o małej i średniej lepkości. Po dostaniu się produktu do zbiornika ciśnieniowego od spodu jest równo i jednolicie nakładany na powierzchnię w bardzo cienkich warstwach za pomocą dystrybutora produktu w kształcie grzyba. Warstwy produktu są wertykalnie stabilne. Zapobiega to ich wzajemnemu mieszaniu się, co oznacza, że produkt którym w pierwszej kolejności napełniono, jako pierwszy opuszcza też odgazowywacz.

Dystrybutor produktu jest elastycznie zamontowany na rurze dostarczającej produkt, aby zagwarantować delikatne i sprawne wpływanie produktu do zbiornika.

 

Kontakt

Jak możemy pomóc?

Oszczędność do 80% kosztów energii w porównaniu z konwencjonalnymi systemami

Aby uniknąć pogorszenia jakości wskutek utleniania, produkt przechodzi odgazowywanie próżniowe. Skutecznie zapobiega się powstawaniu piany oraz redukuje się niepożądane substancje smakowe i zapachowe. Ponadto usunięcie gazu znacznie zwiększa stabilność produktu.

Konserwacja produktu

Jednoetapowy zintegrowany proces przywrócenia aromatu minimalizuje jego stratę podczas odgazowywania. Płynne substancje aromatyczne zostają skondensowane w zewnętrznym rurowym wymienniku ciepła ze stali nierdzewnej i zwrócone do produktu.

Zoptymalizowany proces

Nowy tor produktu w odgazowywaczu do napojów i alkoholi z temperaturą dopasowaną do produktu i profilem podciśnieniowym umożliwia znaczną oszczędności energii i zapobiega niepotrzebnym stratom smaku.

Zasadnicza różnica w odniesieniu do powszechnie stosowanych na rynku technik odgazowywania jest taka, że cykle odgazowywania nie są ściśle ustalone, lecz optymalnie dostosowywane do podciśnienia wymaganego dla produktu zgodnie z temperaturą na wlocie.

Korzyść ekonomiczna

Ten proces w zasadzie optymalizuje równowagę pomiędzy końcową zawartością tlenu a stratą smaku, dając oszczędności w zakresie wody chłodzącej, pary i smaku. 

Nasze instalacje są zaprojektowane z uwzględnieniem udostępnionej przez klienta powierzchni na posadowienie, dzięki czemu do wszystkich części jest łatwy dostęp podczas czynności serwisowych i czyszczenia.

 

Kontakt

Jak możemy pomóc?

Odgazowywacz produktu

W przemyśle produktów spożywczych w płynie odgazowywanie dotyczy wywołanego podciśnieniem usuwania wolnych i rozpuszczonych gazów, zwłaszcza tlenu, z cieczy. Eliminacja tlenu jest ważna, aby zapobiec szkodliwym zmianom produktu końcowego i ulepszyć przetwarzanie następcze.

Soki oraz napoje i alkohole

Odgazowywacz produktu
Odgazowywacz produktu

Odgazowywacz produktu GEA można stosować z większością produktów spożywczych w płynie, aby zapewnić skuteczne odgazowywanie i delikatną obsługę produktu — zarówno w przemyśle soków/napojów i alkoholi, jak i przemyśle mleczarskim.

Eliminacja tlenu z soków oraz napojów i alkoholi jest najważniejszym czynnikiem pozwalającym zachować jakość produktu przez cały okres przydatności. Obecność powietrza/tlenu powoduje degradację witaminy C (1 mg tlenu odpowiada teoretycznej stracie 11 mg witaminy C) i może prowadzić do odbarwienia oraz wytworzenia silnych niepożądanych aromatów. 

Główne źródła powietrza/tlenu w odtworzonych sokach i nektarach są następujące:

  • Słabo oczyszczony koncentrat soku owocowego lub nieoczyszczona woda procesowa
  • Dodanie pływających komórek
  • Cieknące pompy lub rury
  • Niewłaściwa konstrukcja zbiornika mieszającego lub mieszadła

Mleko i produkty mleczne

Powietrze w mleku — czy to wolne powietrze pochodzące z transportu/mieszania czy powietrze mechaniczne wynikające ze zniszczonych uszczelnień/uszczelek lub nieprawidłowego projektu procesu — może wywołać kawitację podczas homogenizacji. Obydwa źródła można wyeliminować za pomocą odgazowywacza GEA.

Ponieważ tlen w produkcie końcowym może pochodzić z kilku źródeł, całkowite usunięcie tlenu z wody procesowej nie gwarantuje produktu wolnego od tlenu: może zostać ponownie „dodany” w trakcie innych etapów produkcji. Jednakże z uwagi na to, że woda do odtwarzania (woda procesowa) jest głównym składnikiem (80-85%), jej jakość znacznie wpływa na jakość produktu końcowego. Z tego powodu redukcja zawartości tlenu w wodzie procesowej do jak najniższego poziomu jest kluczowym aspektem.

Odgazowywacz GEA jest zdolny do usuwania wolnego powietrza oraz, w pewnym zakresie, rozpuszczonego powietrza z produktu końcowego. Dokładna zdolność urządzenia do usuwania rozpuszczonego tlenu zależy od właściwości produktu oraz ilości powietrza/tlenu obecnego przed odgazowywaniem. Można osiągnąć zawartość tlenu wynoszącą <1 ppm (mierzoną w czystej wodzie)

 

Kontakt

Jak możemy pomóc?