Technologia płuczek Indywidualnie dostosowywane wielostopniowe systemy płuczek gazowych

Płuczki wielostopniowe

Spaliny z procesów przemysłowych często wymagają chłodzenia, odpylania lub usuwania zanieczyszczeń gazowych. W wielu przypadkach płuczki dobrze wypełniają te zadania. GEA oferuje płuczki Venturiego i płuczki pneumatyczne, które są najczęściej stosowanymi rodzajami płuczek. Często do danych zastosowań potrzebne są kolumny przeciwprądowe z wypełnieniem (ze złożem stałym, wypełnieniem, półkami) albo kombinacja takich kolumn z płuczkami pneumatycznymi.

Płuczki mokre

Płuczki mokre mają 3 główne zadania:

  • Chłodzenie/saturacja przepływu gazu poprzez odparowanie wody
  • Usuwanie pyłu metodą inercji
  • Usuwanie szkodliwych gazów za pomocą absorpcji (rozpuszczanie substancji gazowych w cieczy) 

GEA oferuje kompletną serię różnych rodzajów płuczek, które można ze sobą łączyć, w zależności od zastosowania i konkretnych wymogów. Dzięki temu firma może optymalnie odpowiadać na indywidualne potrzeby klientów. Technologia ta zapewnia dużą czystość powietrza wylotowego i niewielkie pozostałości produktu.

Stosowane są następujące rodzaje płuczek w zależności od danego zastosowania:

  • Płuczki pneumatyczne
  • Płuczki zanurzeniowe 
  • Płuczki Venturiego 
  • Kolumny

Powyższe urządzenia idealnie nadają się do usuwania kurzu, pochłaniania zanieczyszczeń oraz odzyskiwania cennych substancji.