Technologia płuczek Customized multi-stage gas scrubber systems

Płuczki wielostopniowe

Spaliny z procesów przemysłowych często wymagają chłodzenia, odpylania lub usuwania zanieczyszczeń gazowych. W wielu przypadkach płuczki dobrze wypełniają te zadania. GEA oferuje płuczki Venturiego i płuczki promieniowe, które są najszerzej stosowanymi rodzajami płuczek. Niektóre zastosowania wymagają użycia płuczek z wypełnieniem w kolumnie lub płuczek z kolumną bez wypełnienia albo kombinacji płuczek.

Płuczki gazowe typu mokrego

Działanie płuczek gazowych typu mokrego opiera się na absorpcji, tj. pochłanianiu lub rozpuszczaniu substancji w cieczy.

GEA oferuje kompletną serię różnych rodzajów płuczek, które można ze sobą łączyć, w zależności od zastosowania i konkretnych wymogów. Dzięki temu firma może optymalnie odpowiadać na indywidualne potrzeby klientów. Technologia ta zapewnia dużą czystość powietrza wylotowego i niewielkie pozostałości produktu.

W większości przypadków stosowane są następujące rodzaje płuczek w zależności od danego zastosowania:

  • Płuczki pneumatyczne 
  • Płuczki zanurzeniowe 
  • Płuczki Venturiego 

Powyższe urządzenia idealnie nadają się do pochłaniania zanieczyszczeń oraz odzyskiwania cennych substancji.