Sprzęt obrotowy Potash Conditioning System

Znaczne podniesienie jakości potażu i wydajności procesu

System kondycjonowania potażu GEA z bębnem kondycjonującym i łożem fluidalnym do glazurowania, polerowania i suszenia potażu granulowanego znacznie podnosi jakość produktu i wydajność operacyjną. Istnieje możliwość regulacji podnośników, nachylenia bębna, rozpylania, prędkości obrotów i czasu przebywania produktu w urządzeniu zgodnie z wymaganą specyfikacją produktu.

System kondycjonowania potażu GEA.

Wsad w postaci potażu z innego procesu klienta wprowadzany jest do bębna kondycjonującego przy stałej i stabilnej prędkości oraz stałej zawartości wilgoci i temperaturze. Gdy cząstki przesuwają się przez bęben wodne dysze rozpylające szklą i kondycjonują potaż, tworząc drobną mgiełkę wody dla jednolitego pokrycia produktu, podczas gdy bęben zapewnia szybkie obracanie się produktu w celu optymalnego polerowania.

Zwilżony produkt jest następnie transportowany bezpośrednio do suszarki fluidalnej za pomocą rynny odprowadzającej. Materiał rozprowadzany jest na całej nachylonej płycie łoża, która transportuje materiał w kierunku wylotu łoża fluidalnego. Płyta ma takie wymiary, aby umożliwić przepływ tłokowy, co pozwala na uzyskanie optymalnego stopnia fluidyzacji, podczas gdy przepływ powietrza do góry zapobiega wypadaniu materiału do dolnej komory. Regulowana zasuwa przy dolnym odprowadzeniu kontroluje grubość warstwy materiału, od której zależy czas przebywania w urządzeniu oraz umożliwia szybkie i kompletne opróżnienie urządzenia.

Powietrze procesowe do fluidyzacji tłoczone jest przez wentylator nawiewowy a gazy spalinowe transportowane są poprzez filtr workowy do zbierania pyłu przed odprowadzeniem do atmosfery za pomocą wentylatora wyciągowego. Powyżej łoża utrzymywane jest lekkie nadciśnienie za pomocą systemu wentylatorów nawiewowych i wyciągowych, które eliminują potrzebę hermetycznego uszczelnienia w punktach poboru i odprowadzania materiału.

 

Cechy

  • Wydajne i skuteczne zwilżanie powierzchni granulek potażu.
  • Granulki przetaczają się jedna na drugiej w wysoce wilgotnym środowisku podczas przebywania w bębnie
  • Zaokrąglanie granulek bez ich pęknięć
  • Szybkie suszenie.
  • Chłodzenie wyparne.

Korzyści

  • Gwarancja równomiernego powlekania granulek.
  • Zapewnienie zaokrąglania i utwardzania.
  • Minimalizacja ilości pyłu w powietrzu wylotowym i pozostałych drobnych cząstek do ponownego przerobu
  • Szybkie usuwanie pozostałej wilgoci w celu otrzymania twardej, ponownie skrystalizowanej powierzchni
  • Niższe zużycie energii.

Typowy schemat procesu.

Schemat systemu kondycjonowania