Ekstraktor CONTEX™ Extractor

Ekstraktor CONTEX™ od GEA pomaga producentom z całego świata produkować najwyższej jakości ekstrakty.

CONTEX™, ekstraktor o ciągłym działaniu z poziomą spiralą, został zaprojektowany do pracy przy ciśnieniu atmosferycznym i w niskiej temperaturze, dzięki czemu pozwala na ekstrakcję tylko bogatych aromatycznie frakcji. Sprawdza się przy produkcji wielu produktów prozdrowotnych i ziołowych, takich jak liście, łodygi i korzenie, ponadto okazuje się doskonałym wyborem do uzyskiwania wysokiej jakości ekstraktów kawowych.

Stała ekstrakcja przeciwprądowa

Ekstraktor CONTEX przepływ 1200 x 675

Ekstraktor CONTEX™ gwarantuje ciągłą ekstrakcję przeciwprądową. Cząstki stałe są grawitacyjnie lub po odmierzeniu objętościowym dostarczane do dolnej części zbiornika procesowego, po czym są przenoszone w górę ekstraktora przez dwie lustrzane i działające przeciw-prądowo śruby spiralne z kontrolowanym poślizgiem. Cząstki stałe przechodzą przez dwa cylindry, obracające się mniej więcej dwa razy wolniej niż śruby.

Świeża ciecz pochodząca z ekstrakcji wlatuje od góry, po czym za pomocą mechanizmu grawitacyjnego o kontrolowanym spadku przepływa jako zanurzony strumień do dolnej połowy obszaru o przekroju poprzecznym, a następnie przez wolno obracającą się frakcję stałą w procesie prawdziwej, dobrze kontrolowanej ekstrakcji przeciwprądowej z bliskim ideałowi przepływem tłokowym w obu fazach. Prędkość śrub jest dostosowywana, aby zapewnić potrzebny czas przebywania frakcji stałej. Przepływ cieczy jest regulowany niezależnie, aby zagwarantować optymalne stężenie ekstraktu.

Na dolnym odcinku ekstrakt jest odprowadzany przez specjalne filtry samoczysczące oraz zbiornik z kontrolą poziomu. Ekstrahowana frakcja stała jest lekko wyciskana na górnej stronie i stale odprowadzana. Produkt, w zależności od jego rodzaju, pozostaje w ekstraktorze przez około 0,5 godziny do 2 godzin.

Ekstraktor CONTEX™ jest dostępny w modelach do 2,7 litra (2,7 m3) oraz o wydajności do 500 — 1000 kg/godz. surowego materiału.