Postępowanie z materiałami wrażliwymi Contained Powder Sampling

GEA oferuje całą gamę hermetycznych urządzeń do próbkowania w przemyśle farmaceutycznym opartych na naszej technologii zaworowej BUCK®.

Urządzenie do próbkowania BUCK® do próbkowania bez skażenia

W oparciu o technologię zaworu dzielącego urządzenie do próbkowania BUCK® zostało opracowane specjalnie dla zastosowań dotyczących grawitacyjnego pobierania próbek w połączeniu z powszechnie stosowanym sprzętem do pobierania próbek produktu w procesach takich jak granulacja i suszenie. 

Urządzenie do próbkowania oferuje w pełni hermetyczny proces próbkowania, zachowując nawet związaną z procesem odporność na ciśnienie podczas wszystkich etapów dokowania, próbkowania i odłączania.

Zasada działania urządzenia do próbkowania BUCK®

Zasada działania urządzenia do próbkowania BUCK®

Odłączone i zamknięte
Zarówno urządzenie do próbkowania jak i przyłącze na próbkę są zamknięte i uszczelnione za pomocą sprężynowej pokrywy. 

Zadokowane i zamknięte
Przyłączenie urządzenia do próbkowania do portu na próbkę tworzy bezpieczne zamknięcie bez konieczności zatrzymywania procesu.

Zadokowane i otwarte
Dalsze wkręcanie urządzenia do próbkowania do portu na próbkę spowoduje otwarcie obydwu części. Obydwie pokrywy, urządzenie do próbkowania i port na próbkę, tworzą w pełni szczelną całość.

 

Jednorazowa technologia pobierania próbek Hicoflex®

Torba na próbkę Hicoflex® to w pełni hermetyczne urządzenie do próbkowania, które umożliwia pobranie próbki technologicznej lub materiału luzem w worku Hicoflex® za pomocą adaptera Hicoflex®. Przybliżona pojemność możliwej do pobrania próbki to 5 ml.