Suszarki i chłodziarki fluidalne CONTACT FLUIDIZER™ Fluid Bed

Łoże fluidalne CONTACT FLUIDIZER™ to rozwiązanie suszenia fluidalnego na bardzo dużą skalę wilgotnych sproszkowanych chemicznych produktów luzem Posiada zwartą konstrukcję, wysoką wydajność cieplną i małą przepustowość gazu.

Proces suszenia

Urządzenie CONTACT FLUIDIZER GEA Niro2 1200x675

Wilgotny proszek wprowadzany jest do sekcji ponownego mieszania łoża fluidalnego CONTACT FLUIDIZER™, gdzie zaczyna się proces odparowywania i proszek zostaje bezpośrednio fluidyzowany. Opatentowany obrotowy system rozpryskiwania wsadu zapewnia ciągłe jednolite rozprowadzanie mokrego materiału co jest warunkiem wstępnym utrzymania „jednorodności” w sekcji ponownego mieszania i tym samym jej odpowiedniego działania Częściowo osuszony proszek przechodzi do sekcji przepływu tłokowego, w której jego czas przebywania podlega ścisłej kontroli. Jeżeli na ostatni etap wymagane jest chłodzenie produktu, łoże fluidalne rozszerzone jest o sekcję przepływu tłokowego, wyposażoną w wewnętrzne panele chłodnicze.

Gaz niezbędny do fluidyzacji proszku rozprowadzany jest przez system GILL PLATE™, dostosowany indywidualnie do każdej instalacji aby zapewnić równomierne rozprowadzenie gazu w całym łożu, odpowiedni transport bryłek i skuteczne opróżnienie łoża fluidalnego podczas wyłączania urządzenia.

Jeśli chodzi o wydajność cieplną to unikatowość konstrukcji wynika z zastosowania paneli grzewczych zanurzonych w warstwie fluidyzowanego proszku za sprawą ich wysoce wydajnej metody przekazywania ciepła z paneli do proszku poprzez gaz.

Właściwości

  • Możliwość zastosowania jako otwarty system do przetwarzania sproszkowanych surowców na bazie wody oraz jako system z zamkniętym cyklem do przetwarzania proszków zwilżonych rozpuszczalnikami organicznymi.
  • Niskie jednostkowe zużycie energii.
  • Średnia wielkość cząstki w zakresie 50-800 μm.
  • Długi czas przebywania produktu w urządzeniu i łagodne suszenie
  • Zoptymalizowany profil suszenia dzięki połączeniu sekcji ponownego mieszania i przepływu tłokowego.
  • Niski przepływ powietrza dzięki zastosowaniu paneli grzewczych
  • Dostępność bez systemu czyszczenia CIP w celu wydajnego czyszczenia.
  • Dostępność ze zintegrowanymi filtrami.
 

Kontakt

Jak możemy pomóc?