Urządzenia w formie kolumny Column Dryers

Ekonomiczny sposób na zapewnienie ogrzewania i długiego czasu suszenia swobodnie przepływających materiałów

Z uwagi na możliwy długi czas przetrzymywania, kolumny te często wykorzystywane są do procesów kontrolowanych przez dyfuzję lub oczyszczania produktów (np. katalizatorów) z pozostałego monomeru.

Procesy suszenia w suszarni kolumnowej.

Suszarnie kolumnowe zostały zaprojektowane do przepływu tłokowego i posiadają specjalny stożek dystrybucji gazu aby zapewnić jednolity przeciwprądowy przepływ gazu do góry poprzez materiał. Skuteczność tej konstrukcji pozwala uzyskać niskie szybkości przepływu gazu, co z kolei przekłada się na niższe koszty operacyjne. To szczególnie ważne, gdy gazem procesowym jest azot, para lub inny przetwarzany gaz

Czas suszenia może wahać się od 1 do 24 godzin w zależności od szybkości przenikania wilgoci przez materiał. Aby zwiększyć przekazywanie ciepła do materiału zainstalowane mogą być wężownice grzewcze.

Suszarnia kolumnowa jest odpowiednim urządzeniem do przetwarzania polimerów, organicznych substancji chemicznych lub związków nieorganicznych. Jednak materiały dostarczane do suszarni kolumnowych nie mogą być sklejające się i muszą mieć postać sypkich okruchów, granulek, kulek, peletek lub proszku. Urządzenia te są często wykorzystywane na drugim etapie suszenia w systemach GEA.