Hycon z funkcją skutecznego zagęszczania do zastosowań w higienicznych pomieszczeniach Odstojniki do przetwarzania krwi

Odstojnik GEA Hycon z funkcją skutecznego zagęszczania to dwupomieszczeniowa koncepcja opracowana z myślą o przetwarzaniu sterylnym w higienicznych pomieszczeniach i z zapewnieniem najwyższego zagęszczania frakcji stałej w procesach sterylnych. W zależności od modelu realizować można zastosowania w niskiej temperaturze.

Odstojniki GEA Hycon z funkcją skutecznego zagęszczania do zastosowań w higienicznych pomieszczeniach i niskiej temperaturze.

Odstojniki GEA Hycon z funkcją skutecznego zagęszczania pozwalają osiągać najwyższe zagęszczenie fazy stałej w procesie sterylnym. Urządzenie łączy w sobie zalety separatorów komorowych oraz separatorów samoczyszczących, co pozwala realizować wysokie wymogi przemysłu farmaceutycznego. Hermetyczne odizolowanie elementów stykających się z produktem od części mechanicznej pozwala użytkownikowi stworzyć warunki higienicznego pomieszczenia przy zachowaniu oszczędności. Sterylność procesu jest również osiągana dzięki zamkniętemu obiegowi reżimu sterylizacji parowej (SIP). Produkt obsługiwany jest z wymaganą ostrożnością dzięki hermetycznemu wlotowi i ostrożnemu opróżnianiu bębna przy zredukowanej prędkości. Aby osiągnąć wysoką jakość produktu końcowego, urządzenia sanitarne w pomieszczeniu procesowym wykonano z najwyższej jakości materiałów. Dzięki koncepcji podwieszonego naczynia możliwe jest przetwarzanie cząstek stałych w sposób dopasowany przez klienta. System wirówkowy pozwala stale uzyskiwać wysoką jakość produktu w oszczędnych warunkach obsługi. 

W przypadku niektórych procesów temperatura produktu nie może wzrastać lub może wzrastać jedynie nieznacznie. Duże znaczenie procesowe ma zachowanie zgodności z wąskim zakresem odpowiedniej temperatury od -3 do 6°C. W separatorach klaryfikacyjnych GEA jest to realizowane za pomocą funkcji skutecznego zagęszczania poprzez bezpośrednie chłodzenie azotem. Dzięki takiemu systemowi można osiągnąć kontrolowaną temperaturę produktu z tolerancją +/- 1°C.