Technologia destylacji Instalacje do destylacji wsadowej

Uniwersalne rozwiązanie do różnych mieszanin ze zmiennymi składnikami.

Systemy obsługiwane wsadowo pozwalają destylować i rektyfikować różne produkty lub mieszaniny wieloskładnikowe w jednym module. To wielozadaniowe narzędzie w zastosowaniach destylacyjnych.

instalacje-do-destylacji-wsadowej-02-v2

Destylacja wsadowa to bardzo elastyczne rozwiązanie, jest zazwyczaj stosowana do przetwarzania małych i średnich ilości. W wypadku większych jednostek instalacje do destylacji ciągłej są zazwyczaj bardziej wydajne energetycznie i oszczędniejsze.

W wypadku procesu wsadowego dostępne są dwa tryby robocze:

  1. W trybie destylacji wsadowej ze stałym wskaźnikiem refluksu składniki są oddzielane zgodnie ze zdefiniowanym harmonogramem charakterystycznym dla produktu. Dzieje się tak na zasadzie różnic w temperaturze wrzenia składników, które prowadzą do ich frakcjonowania: począwszy od lekkich wrzących składników, aż do tych najcięższych. Podstawowym zastosowaniem jest frakcjonowanie mieszanin wieloskładnikowych.
  2. Destylacja wsadowa ze zmiennym wskaźnikiem refluksu umożliwia przeprowadzenie procesu destylacji przy stałym zatężeniu destylatu; jest stosowana wtedy, kiedy chcemy uzyskać destylat o stałych właściwościach fizycznych. 
 

Destylacja wsadowa jest zjawiskiem częstym w przemyśle farmaceutycznym lub w wypadku zastosowań związanych z odzyskiwaniem rozpuszczalników na małą skalę, do oczyszczania wysokowartościowych olejów lub w małych jednostkach do przetwarzania ścieków.