Technologia destylacji Batch Distillation Plants

Wielozadaniowe rozwiązania dla różnych celów i produktów, dostosowane do różnorodnych i zmieniających się mieszanin

Instalacje działające w sposób periodyczny pozwalają na destylację i rektyfikację różnych produktów lub mieszanin wieloskładnikowych w jednym urządzeniu To wielozadaniowy ekspert w dziedzinie destylacji

instalacje do destylacji wsadowej

Urządzenia ograniczone są do małych i średnich zastosowań, ponieważ przy destylacji wsadowej nie uzyskuje się tak dużej wydajności jak przy destylacji ciągłej, ale za to są one bardziej elastyczne.

W procesach periodycznych mogą być zastosowane dwa tryby pracy:

  1. W przypadku destylacji wsadowej ze stałym stosunkiem kondensatu składniki oddzielane są zgodnie z określonym harmonogramem czasowym, dostosowanym do konkretnego produktu. To obywa się w oparciu o zakres temperatur wrzenia składników, co prowadzi do frakcjonowania poszczególnych składników, rozpoczynając od tych o niskiej temperaturze wrzenia i kończąc na tych o najwyższej temperaturze wrzenia. Typowe zastosowanie to frakcjonowanie wieloskładnikowych mieszanin.
  2. Destylacja wsadowa ze zmiennym stosunkiem kondensatu umożliwia destylację przy stałym stężeniu destylatu. Ta metoda stosowana jest, gdy chcemy otrzymać destylat o stałych właściwościach fizycznych. 
 

Destylacja periodyczna jest często stosowana w przemyśle farmaceutycznym przy odzyskiwaniu roztworów na niewielką skalę, oczyszczaniu cennych olejów, a także przetwarzaniu małych ilości ścieków.