Wirówka Wirówki do usuwania bakterii z mleka i serwatki

Produkty mleczarskie mogą ulec silnemu skażeniu w postaci bakterii, komórek somatycznych oraz składników niemlecznych. Tym ważniejsze jest skuteczne usuwanie bakterii z mleka surowego i mleka do kadzi, jak również z serwatki. To zadanie niezawodnie wykonują wirówki GEA do usuwania bakterii.

Spektrum zastosowań sięga od jednostopniowego, dwustopniowego i specjalnego oczyszczania bakteriologicznego mleka spożywczego, przez zmienne oczyszczanie bakteriologiczne do postaci mleka do produkcji serów, aż po obróbkę koncentratu serwatki.

Separatory bakterii GEA oddzielają zwłaszcza bakterie tworzące przetrwalniki

Wirówka usuwająca bakterie, zwana również separatorem bakterii, oddziela zwłaszcza bakterie tworzące przetrwalniki, takie jak Bacillus cereus, które są odporne na ciepło do 128°C a jednocześnie tolerują zimno, co ma negatywny wpływ na okres przydatności mleka spożywczego wskutek koagulacji enzymatycznej. Ponadto dużej liczbie defektów sera można skutecznie zapobiec poprzez zastosowanie wirówek usuwających bakterie. 

Zastosowanie azotanu jest także w dużej mierze zbyteczne lub można z niego zupełnie zrezygnować. Z uwagi na większy ciężar właściwy przetrwalników w porównaniu z mlekiem surowym i mlekiem odtłuszczonym, mogą być usuwane z mleka w sposób wyjątkowo skuteczny za pomocą wirówek do usuwania bakterii. Konstrukcja wirówki — dopływ, zestaw tarcz i zwłaszcza pompa dośrodkowa — jest optymalnie przystosowana do tego zadania. Ponadto każda spośród wirówek GEA do usuwania bakterii jest wyposażona w tak zwany system recyrkulacji. Do 3% objętości nadawy jest odczerpywane jako ciecz nośnikowa i recyklowane z powrotem do dopływu. W ten sposób można zredukować przetrwalniki nawet o 99%.

Jak możemy pomóc?

Powiązane usługi i produkty

Ciągłe usprawnianie

GEA PerformancePlus

GEA PerformancePlus oferuje klientom różne poziomy serwisowania, które pozwalają rozszerzyć serwis prewencyjny zdecydowanie poza rutynowy zakres oraz uzupełniają wysiłki klienta mające na celu rozwój strategii przedsiębiorstwa 4.0.

Dowiedz się więcej o Serwisie GEA

Zwiększona ilość uzyskanego białka dzięki GEA proplus

Opcjonalnie separatory usuwające bakterie mogą być wyposażone w system proplus. Z systemem proplus możliwe jest nawet sześciokrotne wydłużenie interwałów pomiędzy wyrzucaniem podczas produkcji w porównaniu z konwencjonalnymi separatorami do usuwania bakterii. Oznacza to istotny wzrost białka uzyskanego z zastosowanego mleka surowego za sprawą konsekwentnej minimalizacji strat nawet o 75%. Ponadto spadają koszty związane ze ściekami, konserwacją i zużywaniem się urządzeń.

Świeże mleko z wydłużonym okresem przydatności dzięki GEA prolong

Podwójne usuwanie bakterii z użyciem dwóch separatorów bakterii w sposób niezawodny usuwa komórki somatyczne, bakterie i przetrwalniki z mleka. Rezultat: pierwsze świeże mleko, które łączy naturalny smak z pełną zawartością witamin i długim okresem przydatności. Proces GEA prolong można skutecznie zintegrować z szerokim spektrum koncepcji mleczarskich, ponieważ podwójne usuwanie bakterii może być bez trudności stosowane w produkcji dalszych produktów, takich jak sery i mleko w proszku.

Wirówka-odstojnik-CSI-mleko-serwatka-widok z góry

Z uwagi na wspomniane cechy konstrukcyjne, możliwe jest zastosowanie procesu prolong opracowanego przez GEA i już z powodzeniem stosowanego w kilku mleczarniach. Nie ma dalszej obróbki cieplnej oprócz niezbędnej sterylizacji. Gdy mleko jest poddawane obróbce termicznej w celu unieszkodliwienia bakterii i przetrwalników, wystąpić mogą niepożądane efekty uboczne, takie jak zmiany smaku.

Jak możemy pomóc?

Powiązane usługi i produkty

Ciągłe usprawnianie

GEA PerformancePlus

GEA PerformancePlus oferuje klientom różne poziomy serwisowania, które pozwalają rozszerzyć serwis prewencyjny zdecydowanie poza rutynowy zakres oraz uzupełniają wysiłki klienta mające na celu rozwój strategii przedsiębiorstwa 4.0.

Dowiedz się więcej o Serwisie GEA

Oczyszczanie bakteriologiczne serwatki

Oczyszczanie bakteriologiczne jest także zalecane za procesem produkcji serów, gdyż serwatka jest przetwarzana w temperaturach sprzyjających optymalnemu rozwojowi bakterii.

Wirówka — Odstojnik CSE do mleka lub serwatki

Po oczyszczaniu bakteriologicznym odciekającą serwatkę można ponownie zmieszać z pozostałą serwatką zamiast wykorzystania jej jako pasza dla zwierząt lub w ogóle jej usunięcia, jak to miało miejsce uprzednio. Z uwagi na długie okresy zalegania i optymalne temperatury wzrostu intensywny rozwój bakteryjny odbywa się także w sprzęcie filtrującym do zagęszczania serwatki. Gdy na przykład białko surowicze ma być odzyskiwane z mleka klarowanego i odtłuszczonego w formie zagęszczonej (WPC, koncentrat białka serwatkowego) za pomocą ultrafiltracji, wiele mleczarni korzysta w międzyczasie z wirówek usuwających bakterie. Aby spełnić najsurowsze wymagania jakościowe, separatory bakterii GEA mogą być skutecznie stosowane zarówno do serwatki gorącej, jak i zimnej oraz do koncentratów. Podsumowując, można osiągnąć poziom skuteczności wynoszący nawet 90% w odniesieniu do łącznej liczby bakterii.

Jak możemy pomóc?

Powiązane usługi i produkty

Ciągłe usprawnianie

GEA PerformancePlus

GEA PerformancePlus oferuje klientom różne poziomy serwisowania, które pozwalają rozszerzyć serwis prewencyjny zdecydowanie poza rutynowy zakres oraz uzupełniają wysiłki klienta mające na celu rozwój strategii przedsiębiorstwa 4.0.

Dowiedz się więcej o Serwisie GEA

Dane techniczne i wydajność

Urządzenie ecoclear jest standardowo wyposażone w system GEA proplus, który jest opcjonalnie dostępny dla typów CSE i CSI. Typ CSI jest standardowo wyposażony w system monitorowania stanu, który pozwala na stałą obserwację stanu i płynnego obrotu łożysk, co stanowi podstawę ukierunkowanej, proaktywnej konserwacji. Ten system jest także opcjonalnie dostępny dla typu CSE.

Wydajność

Wirówka — Odstojnik GEA ecoclear do mleka lub serwatki

GEA ecoclear: 3 000 — 10 000 l/godz.
CSI / CSE: 10 000 — 60 000 l/godz.

Standardowy zakres dostawy

Trójfazowy silnik AC

 • Rama fundamentowa
 • Ręczne sterowanie przepływem dla recyrkulacji koncentratu
 • Narzędzia specjalne
 • Podstawowe części zamienne

Dodatkowo dla typów CSE / ecoclear:

 • Olej przekładniowy

 

Dodatkowo dla typu ecoclear:

 • System GEA proplus umożliwiający wydłużenie odstępów pomiędzy wyrzutami 

 

Dodatkowo dla typu CSI:

 • Olej smarowy
 • Sterowanie napędami (MCC)
 • System monitorowania stanu

Opcje

 • Zbiornik na substancje stałe lub odprowadzenie substancji stałych
 • Sterowanie przepływem nadawy
 • Sterowanie ciśnieniem wstecznym
 • Sterowane procesem (PLC)

 

Dodatkowo dla typów CSE / ecoclear:

 • Sterowanie napędami (MCC)

 

Dodatkowo dla typu CSE:

 • Monitorowanie stanu GEA w celu proaktywnej konserwacji

 

Dodatkowo dla typów CSE / CSI:

 • System GEA proplus umożliwiający wydłużenie odstępów pomiędzy wyrzutami

Jak możemy pomóc?

Powiązane usługi i produkty

Ciągłe usprawnianie

GEA PerformancePlus

GEA PerformancePlus oferuje klientom różne poziomy serwisowania, które pozwalają rozszerzyć serwis prewencyjny zdecydowanie poza rutynowy zakres oraz uzupełniają wysiłki klienta mające na celu rozwój strategii przedsiębiorstwa 4.0.

Dowiedz się więcej o Serwisie GEA