Sterylne napełniarki Aseptic Filler Fillstar FX

Seria Fillstar FX to gama sterylnych objętościowych napełniarek elektronicznych z magnetycznymi czujnikami przepływowymi do dowolnego produktu niegazowanego.

Seria Fillstar FX umożliwia napełnianie dowolnym produktem niegazowanym: o dużej i małej kwasowości, klarownym, lepkim oraz z miąższem, błonnikiem i kawałkami o wymiarach do 6x6x6 mm.

Sterylne napełnianie produktami niegazowanymi

Produkt jest doprowadzany ze sterylnego zbiornika buforowego zlokalizowanego na górze karuzeli napełniającej i popychany nadciśnieniem sterylnego powietrza lub azotu w postaci gazu przez liniową ścieżkę produktu. Przepływomierz określa ilość płynu według pojemnika oraz zamyka zawór membranowy, gdy zostanie osiągnięta wstępnie ustawiona ilość; konstrukcja z dwoma ustawieniami prędkości (tryb powolny jest stosowany na początku i końcu cyklu napełniania) pozwala uniknąć spieniania nawet w przypadku produktów krytycznych.

Przepływomierz to jedyna część ruchoma mająca kontakt z produktem, a podczas napełniania nie występuje kontakt pomiędzy dyszą napełniającą i butelką, aby uniknąć zanieczyszczenia krzyżowego. Napełniarki FX są sterylizowane wewnętrznie z użyciem pary, aby zagwarantować optymalną higienę.

System chwytania szyjek butelek umożliwia przenoszenie dowolnego pojemnika o takim samym kołnierzu. Zmiana odbywa się bez zagrożenia dla sterylności. Samodostosowujące się chwytaki są dostępne do przenoszenia butelek o różnych średnicach szyjek.

Wprowadzanie i wyjmowanie miski CIP do czyszczenia CIP i sterylizacji SIP w obiegu zamkniętym jest w pełni zautomatyzowane. Automatyczną zmianę produktu można osiągnąć w czasie krótszym niż 30 minut przy minimalnej ilości odpadów produktu.

Seria FX napełniaczy elektronicznych

  • Zawór napełniający FX do niegazowanych produktów niemętnych
  • Zawór napełniający FX P Evo do produktów niegazowanych oraz pozbawionych miąższu i błonnika o maksymalnej średnicy 3 mm i długości 20 mm
  • Zawór napełniający FX C do produktów niegazowanych z miąższem, błonnikiem i kawałkami lub bez nich w rozmiarze do 6x6x6 mm

Przedsiębiorstwo GEA Procomac otrzymało międzynarodowy certyfikat 3A dla swoich napełniarek Fillstar FX w oparciu o nową procedurę „weryfikacji przez stronę trzecią”.

Jak możemy pomóc?

Powiązane usługi i produkty

Jesteśmy z Tobą

GEA AseptiCheck®

Protect the operation of your aseptic beverage plant and safeguard the final quality of your product by safely controlling the risks regarding every process parameter of an aseptic filling system.

Dowiedz się więcej o Serwisie GEA