Sterylne napełniarki Aseptic Filler Fillstar FX

Seria Fillstar FX to gama sterylnych objętościowych napełniarek elektronicznych z magnetycznymi czujnikami przepływowymi do dowolnego produktu niegazowanego.

Seria Fillstar FX umożliwia napełnianie dowolnym produktem niegazowanym: o dużej i małej kwasowości, klarownym, lepkim oraz z miąższem, błonnikiem i kawałkami o wymiarach do 6x6x6 mm.

Sterylne napełnianie produktami niegazowanymi

Produkt jest doprowadzany ze sterylnego zbiornika buforowego zlokalizowanego na górze karuzeli napełniającej i popychany nadciśnieniem sterylnego powietrza lub azotu w postaci gazu przez liniową ścieżkę produktu. Przepływomierz określa ilość płynu według pojemnika oraz zamyka zawór membranowy, gdy zostanie osiągnięta wstępnie ustawiona ilość; konstrukcja z dwoma ustawieniami prędkości (tryb powolny jest stosowany na początku i końcu cyklu napełniania) pozwala uniknąć spieniania nawet w przypadku produktów krytycznych.

Przepływomierz to jedyna część ruchoma mająca kontakt z produktem, a podczas napełniania nie występuje kontakt pomiędzy dyszą napełniającą i butelką, aby uniknąć zanieczyszczenia krzyżowego. Napełniarki FX są sterylizowane wewnętrznie z użyciem pary, aby zagwarantować optymalną higienę.

System chwytania szyjek butelek umożliwia przenoszenie dowolnego pojemnika o takim samym kołnierzu. Zmiana odbywa się bez zagrożenia dla sterylności. Samodostosowujące się chwytaki są dostępne do przenoszenia butelek o różnych średnicach szyjek.

Wprowadzanie i wyjmowanie miski CIP do czyszczenia CIP i sterylizacji SIP w obiegu zamkniętym jest w pełni zautomatyzowane. Automatyczną zmianę produktu można osiągnąć w czasie krótszym niż 30 minut przy minimalnej ilości odpadów produktu.

Seria FX napełniaczy elektronicznych

  • Zawór napełniający FX do niegazowanych produktów niemętnych
  • Zawór napełniający FX P Evo do produktów niegazowanych oraz pozbawionych miąższu i błonnika o maksymalnej średnicy 3 mm i długości 20 mm
  • Zawór napełniający FX C do produktów niegazowanych z miąższem, błonnikiem i kawałkami lub bez nich w rozmiarze do 6x6x6 mm

Przedsiębiorstwo GEA Procomac otrzymało międzynarodowy certyfikat 3A dla swoich napełniarek Fillstar FX w oparciu o nową procedurę „weryfikacji przez stronę trzecią”.

Jak możemy pomóc?

Powiązane usługi i produkty

Jesteśmy z Tobą

GEA AseptiCheck®

Pewne działanie sterylnej instalacji do produkcji napojów i alkoholi oraz dbałość o jakość gotowego produktu – można to osiągnąć za sprawą kontroli bezpieczeństwa, dzięki której nie zawiedzie żaden parametr systemu do napełniania sterylnego.

Dowiedz się więcej o Serwisie GEA