Analytical Methods for Dry Milk Products

Lista metod analitycznych GEA dla suchych produktów mlecznych to lista w pełni sprawdzonych i aktualnych metod analizy suchych produktów mlecznych. Te metody są przeznaczone dla każdego, komu potrzebne są ujednolicone rutynowe testy suchych produktów mlecznych.

Każdy, czy to w laboratorium, czy w zakładzie produkcyjnym, może stosować te aktualne i łatwo dostępne metody w ramach standardowych praktyk działania. To sprawdzony zbiór metod analitycznych oparty na oryginalnych, opracowanych przez GEA metodach analitycznych dla suchych produktów mlecznych, których nakład nie jest drukowany od kilku lat.

Metody analityczne i technologie, które ewoluowały od tego czasu, są uwzględnione, jako że w niektórych przypadkach zmianom uległo wyposażenie, co wzięto pod uwagę przy aktualizacji metod. Ponieważ metody i/lub wyposażenie podlegają stałym modyfikacjom, każda z metod będzie aktualizowana na stroniewww.gea.com

Wszystkie dokumenty dotyczące metod można pobrać w formacie PDF. 

 
Metody analityczne
A 1 a — Dokładna standardowa metoda dotycząca wilgotności proszku
A 1 b — Rutynowa metoda dotycząca wilgotności proszku
A 1 c — Wilgoć niezwiązana
A 1 d — Wilgotność całkowita (miareczkowanie KF)
A 1 e — Woda krystalizacyjna
A 2 a — Gęstość nasypowa proszku
A 2 a — Objętość nasypowa proszku
A 3 a — Wskaźnik nierozpuszczalności
A 4 a — Cząstki przypalone
A 5 a — Zwilżalność
A 5 b — Zwilżalność, metoda IDF
A 6 a — Dyspergowalność proszku, metoda IDF
A 7 a — Cząstki powoli dyspergowalne z aglomerowanym mleku w proszku
A 8 a — Rozkład wielkości cząstek przez przesiewanie
A 8 b — Rozkład wielkości cząstek przez przesiewanie z gumowymi blokami
A 8 a — Rozkład wielkości cząstek metodą laserową (Malvern)
A 9 b — Tłuszcz całkowity metodą Gerbera-Teicherta
A 10 a — Niezwiązany tłuszcz na powierzchni proszku
A 11 a — Gęstość cząstek, powietrze uwięzione oraz powietrze interstycjalne, metoda z użyciem piknometru
A 11 b — Gęstość cząstek, powietrze uwięzione oraz powietrze interstycjalne, metoda z użyciem eteru naftowego
A 13 a — Stabilność mechaniczna aglomerowanego mleka w proszku
A 14 a — Higroskopijność
A 15 a — Stopień zbrylania
A 16 a — Test kawowy
A 16 a — Test osadu kawowego
A 17 a — Test spieniania
A 18 a — Alfa-laktoza i laktoza całkowita
A 18 b — Laktoza całkowita w mleku w proszku i serwatce w proszku, metoda grawimetryczna
A 18 c — Laktoza i d-galaktoza, metoda enzymatyczna
A 19 a — Kwasowość miareczkowa
A 21 a — Indeks niezdenaturowanych białek serwatkowych
A 23 a — Sypkość
A 25 a — Zawartość popiołu

Kontakt

Jak możemy pomóc?