Technologia płuczek Aerosol separator systems

Odpowiedni płyn płuczący jest wtryskiwany bezpośrednio przed zwężką Venturiego za pomocą specjalnych dysz i równomiernie rozprowadzany po całym przekroju.

Duży wzrost prędkości przepływu w zwężce Venturiego prowadzi do powstawania bardzo małych i szybkich kropli płynu. Wysoka prędkość względna pomiędzy cząstkami do oddzielania a kroplami płynu płuczącego prowadzi do bardzo dużej częstotliwości zderzania się cząstek i kropli oraz skutkuje dobrym oddzieleniem cząstek, szczególnie tych bardzo małych (aerozole).

Funkcja

W celu przyspieszenia przepływu gazu niezbędne jest generowanie energii. To powoduje spadek ciśnienia przepływu gazu, który jest pierwszym szacunkowym wyznacznikiem wydajności oddzielania.

Zwężkę Venturiego i szczelinę pierścieniową można modyfikować za pomocą modułu regulacyjnego i tym samym dostosować do stosownych ilości gazu.

Oddzielanie kropli zawierających cząstki odbywa się w innym odpowiednim separatorze kropli. Zwykle można zastosować wirówkę odśrodkową lub separator kropli. 

Aby osiągnąć maksymalny poziom oddzielania, niezbędne jest nasycenie gazu spalinowego parą wodną, zanim krople dotrą do zwężki Venturiego. Nasycenie odbywa się na skutek odpowiedniego ustawienia dysz w obszarze wlotu gazu w płuczce Venturiego, podobnie do chłodzenia gorącego gazu. 

 

Zalety

  • natychmiast dostępna funkcja płuczki (brak przestojów)
  • oddzielanie aerozoli
  • szeroki zakres obciążenia, wydajne działanie przy częściowym obciążeniu dzięki sterowanej zwężce Venturiego
  • odporność na zanieczyszczenia, wysoka niezawodność
  • niewielkie potrzeby konserwacji
  • szeroki zakres zastosowań, możliwość elastycznego łączenia i rozszerzania
  • dostępność niemal we wszystkich materiałach

Zastosowania

  • zakres wydajności do 200 000 m³/godz. gazu spalinowego
  • Oddzielanie cząstek i aerozoli