Technologia płuczek Systemy oddzielania aerozoli

Zawiesina drobnych cząstek stałych lub kropli cieczy w gazu nazywana jest aerozolem i może być oddzielana za pomocą różnych metod roboczych.

Technologia GEA do skutecznego oddzielania cząstek, zwłaszcza tych o bardzo małej wielkości (aerozoli).

Oddzielanie inercyjne

System usuwania aerozoli i cząstek stałych (AFAS), tak jak skruber Venturiego, działa na zasadzie inercyjnego oddzielania aerozoli.

W tym przypadku wysokie ciśnienie lub podwójna dysza wytwarza kroplę cieczy, która jest mała i bardzo szybka. Aerozol wchodzi w kolizję z tą kroplą z powodu inercji. Na drugim etapie (łączenia) utworzony zlepek aerozolu i kropli cieczy jest oddzielany od strumienia gazu.

Dyfuzja i efekt barierowy

Aerozole płynne lub stałe oddzielane są z pomocą odpowiednich ceramicznych świec filtracyjnych lub filtrów workowych. Świece filtracyjne są zazwyczaj używane do oddzielania aerozoli w płynie. Gaz, który ma zostać oczyszczony przepływa przez filtr. Dyfuzja i efekt barierowy wywołuje kolizję aerozoli z gęsto zapakowanym materiałem świec filtracyjnych i powoduje przyleganie do powierzchni.

Filtry workowe są używane do aerozoli stałych, o ile można wyeliminować kondensację pary wodnej.

 

Zalety

  • Precyzyjne oddzielanie aerozoli
  • Wysoka niezawodność
  • Niewielkie potrzeby konserwacji
  • Szeroki zakres zastosowań, możliwość elastycznego łączenia i rozszerzania
  • Dostępność niemal we wszystkich materiałach

Zastosowania

  • Zakres wydajności do 200 000 m³/godz. gazu spalinowego
  • Oddzielanie cząstek i aerozoli