iNTELSPRAY2 Walkover Teat Spray System

System iNTELSPRAY2 automatycznie wykrywa i spryskuje strzyki zwierząt wyprowadzanych z hali udojowej. Zaletą takiego rozwiązania jest zmniejszony nakład pracy operatora w czasie udoju.

Sterownik pozwala aplikować na zwierzę odmierzoną dawkę sprayu do strzyków. Wykorzystanie środka nie jest nadmierne i wypada korzystnie w porównaniu z kąpielą wymion lub rozpylaniem ręcznym. System można w łatwy sposób zaprogramować i zainstalować.

Kluczowe funkcje

  • Łatwość zaprogramowania i instalacji
  • Mniejszy nakład pracy operatora
  • Pozwala dostarczać precyzyjnie odmierzoną dawkę sprayu do strzyków
  • Zdalny czujnik krów wykrywa ruch zwierząt oraz ustala pozycję wymion przed rozpyleniem
  • Obejmuje wbudowany licznik krów i alarm dla krów
  • Do jednej skrzynki sterowniczej można podłączyć dwa urządzenia rozpylające
Ogólne informacje o stronie
 

Funkcje systemu i dane techniczne

Przesyłanie informacji dla operatora podczas udoju

System obejmuje cztery tryby, obsługiwane za pomocą przycisków na panelu przednim. Są to UDÓJ (MILK), ROZPYLANIE (SPRAY ON) / WYŁĄCZENIE ROZYPLANIA (SPRAY OFF), ALARM LICZNIKA (COUNT ALARM) ORAZ WYŁĄCZANIE (OFF).

Na podświetlanym ekranie wyświetlany jest tryb obsługi. Na ekranie wyświetlany jest na przykład komunikat o tym, czy system czeka na krowę, czy występuje opóźnienie czasowe, czy spryskiwane są wymiona albo przebiega reset. System informuje również o liczbie spryskanych krów.

Tryb rozpylania Wł./Wył. — służy do stałego otwierania zaworu spryskującego w celu oczyszczania linii spryskujących z powietrza. Należy raz nacisnąć przycisk spryskiwania, aby uruchomić zawór, a potem nacisnąć go ponownie, aby wyłączyć zawór.

Alarm licznika — iNTELSPRAY2 wyposażony jest w alarm licznika, który można ustawić. Po spryskaniu wstępnie ustalonej liczby krów sterownik zamyka wyjście. Do wyjścia można podłączyć alarm dźwiękowy, migającą lampkę lub bramę (te urządzenia wyjściowe nie znajdują się w zestawie z jednostką).

Funkcje systemu

  • Wykrycie opóźnienia — licznik czasowy zatrzymuje uruchamianie jednostki. Ustawiony czas musi być równy czasowi, przez który krowa przechodzi po podkładzie rozpryskowym (0,1 — 5 sekund).
  • Licznik opóźnionego spryskiwania — wyrażony w sekundach czas pomiędzy wykryciem krowy i rozpoczęciem spryskiwania (0,1 — 10 sekund).
  • Czas spryskiwania — wyrażony w sekundach czas, przez który aktywny jest elektrozawór spryskiwania (0,1 — 10 sekund).
  • Opóźnienie resetu — wyrażony w sekundach czas, przez który sterownik ignoruje sygnały wejściowe z czujnika. Dzięki temu mamy pewność, że dana krowa nie zostanie spryskana dwukrotnie (0,1 — 10 sekund).
Ogólne informacje o stronie
 
!

Please note that this is a global webpage. For more information on the availability of this product in your country please reach out to your local GEA dealer.

Znajdź sprzedawcę/dealera