Technologia płuczek Absorption columns

Rura w pozycji pionowej z wlotem gazu od spodu oraz promienistym płukaniem płynem z góry całego przekroju rury.

Gaz i płyn transportowane są przez rurę w przepływie przeciwprądowym. Zanim gaz opuści kolumnę przez jej górny wylot, wciągnięte krople płynu płuczącego zostaną zatrzymane przez odpowiednie separatory kropli. Kolumna jest zwykle umieszczona na zbiorniku, który gromadzi lub wchłania płyn płuczący. Całość ścieków wypuszczana jest za pomocą ujścia lub pompy.

Funkcja

kolumny-absorpcyjne-02-v2

Pionowa rura wyposażona jest w wewnętrzne elementy umożliwiające intensywny kontakt pomiędzy płynem myjącym a czystym gazem spalinowym. Wybór instalacji zależy od danego zadania czyszczenia i składu gazu spalinowego.

Gaz i płyn myjący przepływają przez przeciwprądową płuczkę kolumnową. W trakcie tego procesu gaz spalinowy, który ma być chłodzony, wpływa bokiem przez dolny koniec kolumny i zostaje skierowany do górnego końca kolumny. Płyn myjący rozprowadzany jest po całym przekroju rury i spływa po wnętrzu kolumny, gdzie zostaje zgromadzony w zbiorniku.

W przypadku absorpcji fizycznej płyn płuczący przechodzi przez kolumnę jeden raz. W przypadku absorpcji chemicznej płyn płuczący krąży w kolumnie dzięki działaniu pompy odśrodkowej. Powstające ścieki są oddzielane w zbiorniku za pomocą ujścia lub pompy kontroli poziomu.

Układ przeciwprądowy skutkuje maksymalnym wykorzystaniem różnicy stężeń pomiędzy gazem spalinowym i płynem płuczącym, co jest ważnym czynnikiem napędowym absorpcji. Maksymalny efekt czyszczący zależy od wysokości kolumny.

Nazwa rodzaju kolumny zależy od jej instalacji wewnętrznej. Wyróżnia się:

 • kolumny ze złożem stałym
 • kolumny z wypełnieniem
 • kolumny płytowe
 • kolumny natryskowe

W zależności od wymogów każdy rodzaj kolumny może być połączony z płuczką GEA Wiegand.

 

Specjalne funkcje:

 • możliwość połączenia ze wszystkimi rodzajami płuczek gazowych
 • prosta i ekonomiczna konserwacja
 • możliwość zastosowania tańszych materiałów
 • dostępność niemal we wszystkich materiałach 
 • kompaktowa konstrukcja
 • funkcja czyszcząca dostępna jest wyłącznie po określonym odstępie czasu
 • słabe działanie przy częściowym obciążeniu
 • słaba odporność na zanieczyszczenia
 • słaba wydajność oddzielania cząstek

Zakres zastosowań:

 • zakres wydajności 100 — 150 000 m³/godz. gazu spalinowego
 • oczyszczanie gazów spalinowych za pomocą absorpcji chemicznej lub fizycznej