Osprzęt i kołnierze Złącza przyłączeniowe i kołnierzy

Obudowy zaworów mogą być wyposażone w przyspawaną armaturę przyłączeniową. Opcjonalne uszczelnienie jest zgodne z materiałem uszczelniającym zawór.

Złącza kołnierzowe VARIVENT®

Złącze kołnierzowe VARIVENT® TK
Złącze kołnierzowe VARIVENT® TK

Uszczelka pierścieniowa służy do uszczelnienia złącza kołnierzowego VARIVENT® i jest w określony sposób dociśnięta przez metalową zatyczkę. Uszczelka pierścieniowa jest także chroniona dzięki specjalnej geometrii zagłębienia przed wydarciem przy wysokim natężeniu przepływu.

Złącze kołnierzowe VARIVENT® (TK) można zamówić jako kompletne złącze wraz ze śrubami i nakrętkami (TK) lub jako kołnierz z rowkiem (TN)/kołnierz gładki (TF) w postaci armatury przyłączeniowa na przyłączu pionowym. Jeżeli zostanie zamówione kompletne złącze jako armatura przyłączeniowa, to kołnierz z rowkiem jest przyspawany do obudowy. Kołnierz z rowkiem (TN) nie tylko zawiera uszczelkę pierścieniową, ale także wymagane elementy łączące.

Łącznik rurowy wg DIN 11851

Kompletne złącze GK
Kompletne złącze GK

Pierścień uszczelniający G służy do uszczelnienia łącznika rurowego wg DIN 11851. Jeżeli zostanie zamówione kompletne złącze na końcu rury z obudową, to końcówka męska jest przyspawana do obudowy. Kołnierz z rowkiem zawiera pierścień uszczelniający G. Wkładka (KO) zawiera nakrętkę rowkową. Łącznik rurowy wg DIN 11851 może zostać zamówiony jako kompletne złącze (GK) lub końcówka męska SC (GO)/wkładka SD (KO) w postaci armatury przyłączeniowej na przyłączu pionowym.

 

Higieniczne złącze kołnierzowe wg DIN 11853-2

Higieniczne złącze kołnierzowe ASK
Higieniczne złącze kołnierzowe ASK

Uszczelka pierścieniowa służy do uszczelnienia higienicznego złącza kołnierzowego zgodnie z DIN 11853-2 i jest w określony sposób dociśnięta przez metalową zatyczkę. Uszczelka pierścieniowa jest także chroniona dzięki specjalnej geometrii zagłębienia przed wydarciem przy wysokim natężeniu.

Ponadto złącze kołnierzowe jest centrowane dzięki swojej konstrukcji. Geometria uszczelnienia higienicznego złącza kołnierzowego odpowiada sterylnemu złączu kołnierzowemu wg DIN 11864-2.

Higieniczne złącze kołnierzowe (ASK) można zamówić jako kompletne złącze wraz ze śrubami i nakrętkami (ASK) lub jako higieniczny kołnierz z rowkiem (NFK)/higieniczny kołnierz (BFK) w postaci armatury przyłączeniowej na przyłączu pionowym. Jeżeli kompletne złącze zostanie zamówione na przyłączu pionowym obudowy, to kołnierz z rowkiem jest przyspawany do obudowy. Kołnierz z rowkiem (NFK) nie tylko zawiera uszczelkę pierścieniową, ale także wymagane elementy łączące.

Złącze zaciskowe (Tri-Clamp)

Złącze zaciskowe CO
Złącze zaciskowe CO

Złącze zaciskowe wg DIN 32676 to powszechnie stosowana armatura przyłączeniowa, zwłaszcza w Ameryce Północnej. To symetryczne złącze z uszczelką pośrodku, a całość jest zabezpieczona zaciskiem. Drugie złącze zaciskowe, uszczelka i zacisk nie są dostarczane.

Kontakt

Jak możemy pomóc?