Slicing Loader - GEA OverLapper

Przegląd

Urządzenie GEA OverLapper można zintegrować z linią maszyny GEA ShingleLoader. W takim przypadku również układ sterowania zostanie zintegrowany z maszyną ShingleLoader. Ta maszyna do załadunku może też być używana jako autonomiczne urządzenie z własnymi funkcjami sterowania i wyświetlaczem, a także umieszczona przed/za dowolnym sprzętem zgodnie z wymaganiami danego procesu. W zależności od liczby linii pokrojonych produktów oraz potrzebnych schematów przekładania, dostępnych jest wiele rodzajów konfiguracji urządzenia.

Maszyna do załadunku pokrojonych produktów — GEA OverLapper

Zasada działania

Porcje (2, 3 lub 4) są dostarczane do urządzenia GEA OverLapper z krajalnicy lub innego sprzętu w zależności od wymogów danego procesu. Na odcinku wsadowym mogą przeciąć taśmę rozdzielającą, która rozdziela porcje w poprzek. Na odcinku centralnym rozdzielone w ten sposób porcje są kierowane do góry za pomocą pionowego przerzutnika lub przechodzą dalej bez przerzutu w pionie przez taśmę ustawienia poprzecznego, na której są umieszczane w poprzek. Na odcinku wylotowym górne porcje dynamicznie spadają na porcje przelatujące przez taśmę ustawienia poprzecznego, dzięki czemu uzyskujemy nową, większą porcję przełożonych produktów.

  • Elastyczna koncepcja przekładania produktów
  • Wykrywanie porcji za pomocą laserowych czujników światła.
  • Inteligentny system pomiaru odległości pomiędzy porcjami i ich pozycji

Wydajność

W zależności od rzędów i potrzebnych konfiguracji używać można następujących podstawowych funkcji przekładania: Przełożenie 4: 1 Przełożenie 3: 1 Przełożenie 2: 1 Przełożenie równoległe 2 : 2 Dodać i zintegrować można dalsze układy w zależności od konfiguracji urządzenia

  • Wysoka prędkość przekładania do 160 porcji/minutę
  • Wysoka precyzja dzięki technologii serwo-napędu
 

Kontakt

Jak możemy pomóc?