Seria INLINE FORMULA™ High Shear In-Line Mixer

Mieszadło z szybkim cięciem INLINE FORMULA™ jest oparte na unikalnym kompleksowym systemie, który można łatwo dołączyć do dotychczasowej linii produkcyjnej lub zastąpić nim obecny sprzęt.

Indywidualnie zaprojektowane mieszadło wielowirnikowe INLINE FORMULA to więcej niż zbiornik z mieszadłem zainstalowanym przy dnie. Jest to połączenie głowicy mieszającej z szybkim cięciem zapewniającej jednorodność produktu oraz pompy odśrodkowej umożliwiającej podawanie produktu pod ciśnieniem do procesów niższego szczebla.

Mieszadło liniowe INLINE FORMULA™ dostępne jest w dwóch konfiguracjach:

Gdy niezbędne jest rozpuszczenie proszku o dużej rozpuszczalności w krótkim czasie stosowane są procesy z jednym cyklem, natomiast procesy z wieloma cyklami stosuje się w przypadku emulgowania dużej ilości proszku z np. olejem, gumą lub aromatami.

Zbiornik procesowy może być uzupełniony o różne opcje:

Formuła mieszania na linii
Formuła mieszania na linii
 • Ogrzewanie/chłodzenie za pomocą płaszcza roztłoczonego
 • Podciśnienie dla odgazowywania produktu
 • Podciśnienie dla wprowadzania proszku

Typowe zastosowania mieszania liniowego to:

 • Napoje np. soki i woda gazowana w produkcji napojów bezalkoholowych
 • Produkty spożywcze w płynie
 • Mleko modyfikowane

Korzyści wynikające z używania mieszadła INLINE FORMULA™ to między innymi:

 • Ciągły proces, który może przebiegać jednocześnie z procesem niższego szczebla
 • Produkcja w systemie „dokładnie na czas” — przygotowanie porcji w odpowiednim czasie
 • Krótki lub zerowy czas magazynowania zmieszanego produktu przed dalszym przetwarzaniem
Materiał z mieszadła INLINE FORMULA™ może być odprowadzany bezpośrednio do zbiorników zasobnikowych w celu ponownej cyrkulacji (proces z jednym cyklem) lub poprzez podwójną pętle recyrkulacji do zbiorników zasobnikowy w trakcie cyrkulacji (proces z wieloma cyklami).
 

INLINE FORMULA™ SOL1

Mieszadło INLINE FORMULA™ SOL1 zostało specjalnie zaprojektowane do rozpuszczania dużych ilości proszków w cieczy. SOL1 posiada zainstalowane przy dnie mieszadło i dzięki wprowadzaniu proszku pod ciśnieniem możliwe jest uzyskania jednorodnej mieszaniny w zaledwie kilka minut.

Właściwości INLINE FORMULA™ SOL1:

 • Krótki czas przetwarzania 
 • Rozpuszczanie z użyciem podciśnienia 
 • Odgazowywanie 

Standardowe cechy:

 • Mieszanie z szybkim cięciem 
 • Dopływ wody na górze 
 • Właz 
 • Podciśnienie 
 • Możliwość zastosowania CIP — czyszczenia w miejscu

Opcje:

 • Ogrzewanie bezpośrednie 
 • Ogrzewanie pośrednie 
 • Chłodzenie 
 • Przetwornik częstotliwości na mieszadle 
 • Lejki
 

INLINE FORMULA™ SOL2

Mieszadło INLINE FORMULA™ SOL2 zostało specjalnie zaprojektowane do szybkiego rozpuszczania proszków, co pozwala uniknąć „rybich oczu” i grudek. Mieszadło to najczęściej wykorzystywane jest do mieszania wstępnego, a proszek podawany jest od góry. SOL-2 wyposażone jest w spawaną pokrywę z włazem, dzięki czemu może być poddawane czyszczeniu CIP. Jego objętość robocza wynosi od 50 do 6000 litrów.

Właściwości INLINE FORMULA SOL2:

 • Krótki czas przetwarzania 
 • Rozpuszcza dwa razy więcej pektyn
 • Możliwość zastosowania czyszczenia CIP

Standardowe cechy:

 • Mieszanie z szybkim cięciem
 • Dopływ wody na górze
 • Właz
 • Możliwość zastosowania CIP — czyszczenia w miejscu

Opcje:

 • Ogrzewanie bezpośrednie 
 • Ogrzewanie pośrednie 
 • Chłodzenie 
 • Przetwornik częstotliwości na mieszadle
 

INLINE FORMULA™ SOL3

Mieszadło INLINE FORMULA™ SOL3 zostało zaprojektowane do szybkiego rozpuszczania proszków, co pozwala uniknąć „rybich oczu” i grudek. Mieszadło to najczęściej wykorzystywane jest do mieszania wstępnego, a proszek podawany jest od góry. SOL3 wyposażone jest w spawaną pokrywę z włazem, dzięki czemu może być poddawane czyszczeniu CIP. Jego objętość robocza wynosi od 50 do 500 litrów.

Właściwości INLINE FORMULA™ SOL3:

 • Krótki czas przetwarzania 
 • Rozpuszcza dwa razy więcej pektyn 
 • CIP — czyszczenie w miejscu

Standardowe cechy:

 • Mieszanie z szybkim cięciem 
 • Dopływ wody na górze 
 • Właz 
 • Możliwość zastosowania CIP — czyszczenia w miejscu

Opcje:

 • Ogrzewanie bezpośrednie 
 • Ogrzewanie pośrednie 
 • Chłodzenie 
 • Przetwornik częstotliwości na mieszadle