Seria BATCH FORMULA™ Mieszalnik szybkotnący do mieszania partiami

Mieszanie partiami z szybkim cięciem w celu uzyskania jednorodnych produktów

Produkcja jednomisowa to kluczowy czynnik uzyskania jednorodnego produktu przy minimalnym zużyciu zasobów.

Mieszalnik testowy

Seria BATCH FORMULA™ zapewnia optymalne wykorzystanie dostarczonej do mieszalnika szybkotnącego energii, ponieważ ma to bezpośredni wpływ na siły ścinające.

Mieszalnik szybkotnący do mieszania partiami firmy GEA

Mieszalnik szybkotnący jest umieszczony na dnie zbiornika i jest jednym z kluczowych narzędzi do uzyskania jednolitego produktu bez pętli cyrkulacyjnych. W ten sposób produkcja jednomisowa pozwala obniżyć czas trwania procesu, zaoszczędzić energię i zoptymalizować cykl CIP — a w rezultacie zwiększa zyski.

Mieszalnik BATCH FORMULA™ posiada następujące cechy:

 • Wysokie siły ścinające i brak sił ścinających w jednym zbiorniku
 • Natychmiastowe emulgowanie proszka w ciecz i zapobieganie rybim oczom i aglomeratom
 • Zapewnianie stabilnej zawiesiny dzięki wysokiej wydajności mieszalnika
 • Łagodne mieszanie delikatnych cząstek z niewielkim lub zerowym uszkodzeniem produktu
 • Higieniczna konstrukcja, zapewniająca całkowity odpływ z mieszalnika przy przejściu z jednej partii do drugiej
 • Kompleksowe urządzenie odpowiednie do wielu zastosowań z dużą lepkością do 80% TS
W mieszalniku BATCH FORMULA™ proszek wprowadzany jest poniżej powierzchni cieczy za pomocą podciśnienia w celu natychmiastowego zwilżenia składników. Możliwe jest to nawet w najtrudniejszych zastosowaniach, wymagających mikropęcherzyków mimo dużej lepkości produktu.
 

BATCH FORMULA™ PRO1

Seria BATCH FORMULA™ PRO1 to jedne z najbardziej wszechstronnych i skutecznych mieszalników żywności dostępnych obecnie na rynku. Służą one do mieszania różnych produktów od sosów po tłuczone ziemniaki i ciecze do 50.000 Cp. Ich objętość robocza to od 100 do 15000 litrów.

Właściwości:

 • Wielofunkcyjność 
 • Krótki czas przetwarzania 
 • Wymienne narzędzia mieszające 
 • Mieszanie z szybkim cięciem

Standardowe cechy:

 • Skuteczne mieszanie 
 • Przetwornik częstotliwości na mieszadle 
 • Właz 
 • Podciśnienie 
 • Możliwość zastosowania CIP z chłodzeniem

Opcje:

 • Ogrzewanie bezpośrednie 
 • Ogrzewanie pośrednie 
 • Przetwornik częstotliwości na mieszadle 
 • Sterowanie PLC 
 • Dopływ wody na górze 
 • Lejki
 

BATCH FORMULA™ PRO2

Wielofunkcyjny mieszalnik dostosowany do ograniczonej lepkości produktu na przykład keczupu lub majonezu. Duża objętość partii i pełna elastyczność. PRO2 zaprojektowany jest szczególnie do przetwarzania żywności z ograniczoną lepkością. Mieszalnik posiada spawane wieko, co umożliwia skuteczne czyszczenie CIP. Objętość robocza może wynosić 300, 500, 1000, 1500 i 2000 litrów.

Właściwości:

 • Wielofunkcyjność 
 • Krótki czas przetwarzania 
 • Wymienne narzędzia mieszające

Standardowe cechy:

 • Mieszanie z szybkim cięciem 
 • Skuteczne mieszanie 
 • Przetwornik częstotliwości na mieszadle 
 • Właz 
 • Możliwość zastosowania CIP — czyszczenia w miejscu

Opcje:

 • Podciśnienie 
 • Ogrzewanie bezpośrednie 
 • Ogrzewanie pośrednie 
 • Chłodzenie 
 • Przetwornik częstotliwości na mieszadle 
 • Sterowanie PLC 
 • Dopływ wody na górze 
 • Lejki
 

BATCH FORMULA™ PRO3

BATCH FORMULA™ PRO3 stanowi bardziej manualny system mieszania. Mieszalnik wymaga podawania proszku od góry. Mieszalnik dostępny jest z wymiennymi narzędziami mieszającymi i objętością roboczą w zakresie 100-1000 litrów.

Właściwości

 • Wielofunkcyjność
 • Idealne rozwiązanie przygotowywania smoothie i purée
 • Wymienne narzędzia mieszające

Standardowe cechy:

 • Mieszanie z szybkim cięciem 
 • Skuteczne mieszanie 
 • Przetwornik częstotliwości na mieszadle 
 • Wieko na zawiasach

Opcje

 • Ogrzewanie bezpośrednie i pośrednie 
 • Chłodzenie 
 • Przetwornik częstotliwości na mieszadle 
 • Dopływ wody na górze 
 

BATCH FORMULA™ PRO4

BATCH FORMULA™ PRO 4 to mieszalnik do przetwarzania na małą skalę z głównymi funkcjami w standardzie. Wyposażony w pokrywę zbiornika hydraulicznego doskonale nadaje się zarówno do niewielkiej produkcji seryjnej, jak i prac badawczo-rozwojowych. Jego objętość robocza wynosi od 10 do 300 litrów.

Mieszalnik testowy

Właściwości:

 • Całkowicie otwarte wieko
 • Wielofunkcyjność
 • Wymienne narzędzia mieszające 

Standardowe cechy:

 • Mieszanie z szybkim cięciem 
 • Skuteczne mieszanie 
 • Przetwornik częstotliwości na mieszadle 
 • Podnoszone wieko 
 • Podciśnienie 
 • Chłodzenie 
 • Możliwość zastosowania CIP — czyszczenia w miejscu

Opcje:

 • Ogrzewanie bezpośrednie 
 • Ogrzewanie pośrednie 
 • Przetwornik częstotliwości na mieszadle 
 • Sterowanie PLC 
 • Dopływ wody na górze 
 • Lejki