Sprzęt liniowy VARINLINE® Thermometer

Termometr gazowy charakteryzuje się solidną konstrukcją oraz perfekcyjną w pełni spawaną instalacją w przyłączach procesowych VARINLINE®.

Wskaźnik wypełniony jest gliceryną (zgodnie z regulacjami Agencji Żywności i Leków FDA) lub olejem izolacyjnym w przypadku obecności wyłączników krańcowych, aby zapewnić tłumienie podczas dużych drgań oraz zapobiec kondensacji podczas użycia przy różnych temperaturach. Tym samym urządzenie doskonale spełnia wysokie wymogi higienicznej konstrukcji i przetwarzania. Możliwe jest kilka wariantów ustawienia termometru w celu zapewnienia odpowiedniej czytelności wskaźnika w rożnych pozycjach instalacji.