GEA TenderCarve

GEA TenderCarve to urządzenie do zmiękczania mięsa z obrotowym ostrzem, które tnie powierzchnię pozbawionego kości mięsa przy użyciu dwóch obrotowych wałków nożowych. W rezultacie powierzchnia produktu staje się większa, co prowadzi do lepszego wiązania (dzięki skuteczniejszej ekstrakcji białka) oraz lepszej absorpcji solanki w czasie dalszego procesu kutrowania lub masowania.

Proces zmiękczania poprawia jakość gotowego produktu oraz sprawia, że czas dojrzewania nastrzykiwanego mięsa jest krótszy.

GEA TenderCarve

Urządzenia do zmiękczania mięsa z firmy GEA
Urządzenia do zmiękczania mięsa z firmy GEA

Zasada działania

W wałkowym urządzeniu do zmiękczania mięsa GEA TenderCarve mięso przechodzi pomiędzy dwoma wałkami nożowymi. Wałki obracają się w tym samym kierunku, ale przy różnej prędkości, nadrywając mięso. Kształt i ostrość noży na tarczach tnących oraz odległość pomiędzy dwoma wałkami decydują o przebiegu i głębokości cięcia oraz stopniu ingerencji w strukturę mięsa.

  • Mięso przechodzi pomiędzy dwoma wałkami nożowymi
  • Wałki obracają się w tym samym kierunku, ale przy różnej prędkości, nadrywając mięso
  • Kształt i ostrość noży oraz odległość pomiędzy wałkami decydują o przebiegu i głębokości cięcia oraz stopniu ingerencji w strukturę mięsa

Wydajność

Urządzenie GEA TenderCarve jest wyposażone w zbiornik i może być skutecznie używane w połączeniu z nastrzykiwaczem. Po zasileniu pasa urządzenie działa jako autonomiczna maszyna wsadowa.

  • Praca w linii produkcyjnej lub autonomiczna
  • Niskie koszty eksploatacji
  • Łatwa obsługa i wymiana wałków nożowych
 

Większa powierzchnia oraz szybsze tempo absorpcji solanki

Jakość produkcji

Tnąc powierzchnie mięsa oraz tkanki mięśni, GEA TenderCarve zwiększa powierzchnię oraz tempo absorpcji solanki. Przyspiesza również aktywację protein (jedna wyekstrahowana molekuła białka mięsnego może zawierać cztery cząstki wody) podczas kutrowania lub masowania, co z kolei poprawia wiązanie grup mięśni w przetworzonym mięsie, na przykład szynce. Zmniejsza to prawdopodobieństwo rozdzielania się grup mięśni podczas krojenia oraz zwiększa skuteczność krojenia. Lepsza jest również delikatność mięsa dzięki przecinaniu żylastych tkanek.

  • Wyższa jakość, siła wiązania, lepszy kolor i uzysk

Elastyczność

Aby realizować różne zastosowania oraz przetwarzać różne produkty, można wybrać agresywne i mniej agresywne ostrza. Standardowy nóż zaprojektowano tak, aby ciął tkankę łączną przy ograniczonej penetracji, poza tym jego sprężynowe działanie chroni naturalny kształt mięśnia. Bardziej agresywne noże wrzynają się głębiej, aby powiększyć obszar poprzez drastyczne otworzenie struktury. W wypadku produktów z warstwą tłuszczu i skórki, przy których cięta jest tylko jedna strona, jeden wałek nożowy można wymienić na zaślepioną tarczę o płaskiej powierzchni.

  • Wersje z dwoma wałkami nożowymi

Kontakt

Jak możemy pomóc?