GEA MultiTrack

Przegląd

GEA MultiTrack jest liniowym analizatorem mięsa do pomiaru zawartości tłuszczu, wilgoci i białek w nieprzetworzonym mięsie o zawartości do 2% soli, ale bez przypraw, wody, lodu ani innych dodatków. Analizować można również mechanicznie odkostnione mięso oraz surowce do karmy dla zwierząt. Pomiar jest stale realizowany w ciągu działania procesu, w mieszadle, przenośniku śrubowym lub w rurociągu podczas napełniania. MultiTrack pozwala automatycznie mierzyć i normalizować stosunek mięsa chudego do tłustego.

Wersjonowanie MultiTrack

GEA MultiTrack Twin

Liniowy analizator zawartości tłuszczu, białka oraz wilgoci dla urządzeń GEA UniMix, GEA CombiGrind I, GEA CombiGrind 2500/250, GEA ScrewLoader 400 oraz większych przenośników śrubowych używa precyzyjnej technologii bliskiej podczerwieni, zapewniając niezależne wyniki oraz ciągłość procesu.

GEA MultiTrack P (instalacja rurowa)

Wersja analizatora tłuszczu GEA MultiTrack do zamontowania bezpośrednio na rurociągu.

GEA MultiTrack G (rozdrabniacz)

Wersja urządzenia do analizy zawartości tłuszczu GEA MultiTrack do zamontowania bezpośrednio na wszystkich rozdrabniaczach GEA (oraz niektórych rozdrabniaczach innych producentów).

 

GEA MultiTrack

GEA MultiTrack zasada działania
GEA MultiTrack zasada działania

Zasada działania

GEA MultiTrack działa z wykorzystaniem technologii bliskiej podczerwieni NIR. Urządzenie próbkujące automatycznie i stale wyrzuca losowe próbki podczas procesu, pilnując, aby rezultat był reprezentatywny dla całej partii — kolejna przewaga nad metodą oceny ręcznej. Światło bliskiej podczerwieni jest emitowane przez lampę i przebiega przez mięso w module detekcji. Światło niewchłonięte jest mierzone przez detektor, a algorytm oprogramowania generuje dane na temat rzeczywistej zawartości tłuszczu, wilgoci i protein.

 • Technologia transmisji NIR
 • Reprezentatywne próbkowanie 
 • Niezależna ochrona tłuszczu, wilgoci i białek 

Wydajność

GEA MultiTrack to precyzyjne liniowe urządzenie do analizy zawartości tłuszczu o dokładności 1% tłuszczu. Pomiar jest stale realizowany w toku procesu przebiegającego w mikserze, przenośniku śrubowym lub w rurociągu. Wyników można użyć na potrzeby dokumentacji związanej z kontrolą jakości partii oraz do normalizacji partii pod kątem określonej zawartości tłuszczu. System jest skalibrowany pod kątem świeżej lub mrożonej wieprzowiny i wołowiny o zawartości tłuszczu od 4% do 65%. Opcjonalnie dostępna jest możliwość kalibracji pod kątem zawartości tłuszczu do 85%. Konwencjonalne, poza liniowe systemy analizy pobierają reprezentatywne próbki, które muszą być przygotowane przed analizą. Nawet w wypadku szybkich systemów poza liniowych podejście to oznacza, że praca urządzeń jest wstrzymywana na okres do 15 minut podczas oczekiwania na wyniki. Linowa i stała analiza zawartości tłuszczu za pomocą urządzenia GEA MultiTrack sprawia, że wyniki dotyczące tłuszczu, wilgoci i białek są dostępne w momencie zatrzymania produkcji, co minimalizuje opóźnienia. Na podstawie tych wyników zintegrowany moduł normalizacyjny kalkuluje ilość tłustej lub chudej zawartości, która jest potrzebna, aby osiągnąć żądany cel.

 • Precyzyjny pomiar tłuszczu, wilgoci i białka
 • Kalkulator normalizacyjny
 • Zmniejszony ubytek chudego mięsa
 • Zwiększona wydajność liniowa
 • Opcjonalnie dostępnych jest kilka kalibracji

Elastyczność

Urządzenie GEA MultiTrack można zamontować na niżej wymienionych urządzeniach, tych nowych i istniejących: 

 • Wszystkie mieszarki GEA UniMix 
 • Wszystkie mieszarki/rozdrabniacze GEA CombiGrind I: 
 • GEA CombiGrind 2000/250 lub większe mieszarki/rozdrabniacze 
 • GEA ScrewLoader 400 lub większe przenośniki śrubowe 
 • Bezpośrednio w rurociągach (3” lub mniejszych) albo za pomocą systemu obejściowego (większych niż 3”) w zależności od produktu i prędkości przepływu 
 • Dla urządzeń innych niż GEA wydawane jest specjalne pozwolenie

Elastyczność

 • Opcje montażowe
 • Instalacja na istniejących urządzeniach
 • Montaż na urządzeniach UniMix, CombiGrind oraz ScrewLoaders

Zwrot z inwestycji

Skalę utraty mięsa chudego można zmniejszyć aż o 3% z uwagi na fakt, że MultiTrack analizuje każdą partię po kolei, a nie ręcznie wybrane próbki, oraz dlatego, że docelowa zawartość tłuszczu może zbliżyć się do deklarowanego limitu. MultiTrack podaje wyniki dotyczące zawartości tłuszczu oraz ilość materiału do korekcji bezpośrednio po zakończeniu procesu napełniania, co oznacza, że wydajność można podnieść aż o 20%, ponieważ wyeliminowany zostaje czas na ręczne próbkowanie, przygotowywanie próbek oraz analizę poza linią. Czas zwrotu z inwestycji może wynieść mniej niż 0,5 roku.

 • Utrata mięsa chudego mniejsza aż o 3%.
 • Poprawa wydajności aż o 20%
 • Czas zwrotu < 0,5 roku

Higiena

GEA MultiTrack jest zaprojektowany do łatwej obsługi oraz sanityzacji za pomocą modułu detekcji zamontowanego na stałe lub na zawiasach. System podający pompuje mięso przez moduł detekcji, po czym mięso wraca przez 3” rurę z okienkiem kontrolnym oraz ręczny trójdrożny zawór w celu prostej ekstrakcji próbki. W zestawie znajduje się wózek na akcesoria umożliwiający łatwy załadunek i czyszczenie części.

 • Łatwa obsługa i czyszczenie
 • Higieniczny projekt i łatwa sanityzacja
 • Łatwa ekstrakcja próbek

Bezpieczeństwo

System GEA MultiTrack jest w pełni zgodny z regulacjami CE.

 • Zatwierdzenie CE.

Kontakt

Jak możemy pomóc?